Erkenning als autodeelorganisatie in Gent

Wil je in orde zijn als autodeelorganisatie in Gent? Hier vind je de erkende autodeelorganisaties en hoe je een erkenning kunt aanvragen.

Erkende autodeelorganisaties in Gent

Op dit moment (10/06/2022) zijn de erkende organisaties: 

Erkenning als autodeelorganisatie

Wil je gebruikmaken van alle voordelen die de Stad Gent biedt aan autodeelorganisaties, zoals een gratis parkeervergunning voor autodelen? Die krijg je alleen als erkende autodeelorganisatie. Heb je nog geen erkenning als autodeelorganisatie in Gent? Je kan een voorlopige of definitieve erkenning aanvragen bij het Mobiliteitsbedrijf.   

Aanvraag voorlopige erkenning

Start je nog maar net een autodeelorganisatie op? Dan kan je een voorlopige erkenning krijgen die geldig is voor 1 jaar. Zo kan je al aan de slag, ook al voldoe je nog niet aan alle erkenningsvoorwaarden. Eenmaal je aan alle voorwaarden voldoet, kan je deze erkenning omzetten in een definitieve erkenning. 

Evaluatie voorlopige erkenning

Opstartende autodeelorganisaties evalueren we 1 jaar na de erkenningsdatum. Voldoe je dan nog niet aan alle erkenningsvoorwaarden, dan kan je voorlopige vergunning nog 1 keer verlengd worden voor een jaar. 

Voldoe je na 1 jaar wel al aan alle erkenningsvoorwaarden, dan krijg je een definitieve erkenning. 

Dien je evaluatie minstens 1 maand voor het verlopen van je voorlopige erkenning in.

Aanvraag definitieve erkenning

Voldoe je van bij de start al aan alle erkenningsvoorwaarden? Dan kan je direct een aanvraag indienen voor een definitieve erkenning.

Evaluatie definitieve erkenning

Autodeelorganisaties met een definitieve erkenning evalueren we jaarlijks. Je evaluatie van het vorige jaar moet je indienen voor 31 maart van het lopende jaar

Voldoe je niet meer aan alle erkenningsvoorwaarden, dan krijg je 1 keer de kans om je dossier opnieuw in orde te brengen. Daarvoor moet je een regularisatiedossier indienen.  
 

Parkeervergunningen voor autodeelorganisaties

Heb je al een erkenning als autodeelorganisatie in Gent? Dan kan je hier een gratis parkeervergunning voor autodelen aanvragen:  

Meer weten?