Toelating LEZ: voertuig voor ambulante handel, markten en foren

Mag je voertuig de LEZ niet in? En voldoet het aan de voorwaarden? Koop een tijdelijke toelating.

Inhoud

Waarover gaat het?

 • Heb je een voertuig voor ambulante handel, markten en foren met een dieselmotor euronorm 4? Dan kan je een toelating kopen aan het gewone tarief.
 • Heb je een voertuig voor ambulante handel, markten en foren met een dieselmotor euronorm 3? En voldoet je voertuig aan één van de onderstaande voorwaarden? Dan mag je uitzonderlijk toch de lage-emissiezone inrijden met een toelating tegen een verhoogd tarief.
 • Heb je een voertuig bestemd voor ambulante handel en markten met een dieselmotor met euronorm 2, 1 of 0 (euronorm niet gekend) of een benzinemotor met euronorm 1 of 0 (euronorm niet gekend)? En voldoet je voertuig aan één van onderstaande bijkomende voorwaarden? Dan mag je uitzonderlijk toch de lage-emissiezone inrijden met een toelating tegen een verhoogd tarief II. Let op: deze laatste uitzondering geldt niet voor foorwagens.

De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.

Wat zijn de voorwaarden?

Voertuig voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (III):

 • Je voertuig behoort tot de voertuigcategorie M of N en is een
  • motorvoertuig voor ambulante handel en markten: een voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling en dat hiervoor permanent is aangepast met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.

   of

   voertuig dat, ongeacht de bouw, voor 1 januari 2020 al beschikte over een vaste (markt)standplaats (gelinkt aan een toegekend abonnement door de Stad Gent). Eén (1) voertuig per abonnement kan ook als motorvoertuig voor ambulante handel en markten beschouwd worden.

  • motorvoertuig voor foren: een voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie.

Dieselvoertuig voor ambulante handel en markten met euronorm 2 (II)/ diesel-of benzinevoertuig met euronorm 1 (I) of 0 (euronorm niet gekend):

 • Je voertuig behoort tot de categorie M of N en is een 
  motorvoertuig voor ambulante handel en markten: een voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling en dat hiervoor permanent is aangepast, met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt. 
  of
  voertuig dat, ongeacht de bouw, voor 1 januari 2020 al beschikte over een vaste (markt)standplaats (gelinkt aan een toegekend abonnement door de Stad Gent). Eén (1) voertuig per abonnement kan ook als motorvoertuig voor ambulante handel en markten beschouwd worden.

Hoeveel kost het?

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van je voertuig in vak J. Je kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.

Dit zijn de tarieven voor dieselvoertuigen voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (IV): 
Bekijk de tarieftabel voor dieselvoertuigen voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (III) in pdf.
 

Dit zijn de tarieven voor diesel- en benzinevoertuigen voor ambulante handel en markten met euronorm 2 (II), 1(I) of 0 (zonder gekende euronorm):
Bekijk de tarieftabel voor dieselvoertuigen met euronorm 2(II) of diesel- of benzinemotoren met euronorm 1 (I) of 0 voor ambulante handel en markten in pdf.

Wat heb ik nodig?

 • het inschrijvingsbewijs
 • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
 • foto van de voor- en achterkant van het voertuig met zichtbare nummerplaat en waaruit blijkt dat het voertuig bedoeld is voor ambulante handel
 • een machtiging van ambulante activiteiten als werkgever of een leurderskaart (wet 15 december 1970)
 • je bankkaart (Maak je een afspraak? Neem de bewijsstukken en een bankkaart mee. Cash geld zorgt voor extra wachttijd. Een cheque wordt niet aanvaard.)

Wat moet ik doen?

Vraag je toelating online aan. Hulp nodig? Maak een afspraak

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste 1 dag nadat je de LEZ binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Let op: de gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag is 14 dagen. Je kan de lage-emissiezone al inrijden, maar dit is op eigen risico. Je aanvraag werd immers nog niet officieel goedgekeurd. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Daarom vraag je een toelating best op voorhand aan.

Regelgeving