Toelating LEZ: voertuig voor algemeen belang

Mag je voertuig de LEZ niet in? En voldoet het aan de voorwaarden? Koop een tijdelijke toelating.

Waarover gaat het?

Heb je een dieselvoertuig met euronorm 3 of 4 dat specifiek aangepast is en ingezet wordt voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang? Dan mag je de lage-emissiezone inrijden als je een toelating koopt. De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het gaat om specifieke voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers. Voorbeelden zijn kolkenzuigers, voertuigen voor onderhoud op tramleidingen,...
  • De voertuigen worden ingezet voor specifieke interventies op de openbare weg en zijn herkenbaar aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken om specifieke taken uit te voeren.
  • Als het materiaal alleen maar in het voertuig is vastgezet, is dit geen permanent kenmerk.

Let op: bestelwagens, trekkers die met onderhoud op straat bezig zijn, huisvuilwagens,... vallen niet onder deze categorie. Dieselwagens met euronorm 4 kunnen een tijdelijke toelating aanvragen tegen het gewone tarief.

Hoeveel kost het?

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig in vak J. Je kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.

  • Dieselvoertuigen met euronorm 4 in functie van dit algemeen belang betalen een verlaagd tarief.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 3 in functie van dit algemeen belang betalen een gewoon tarief.

Bekijk de tarieftabel voor voertuigen in functie van algemeen belang in pdf.

Wat heb je nodig?

  • het inschrijvingsbewijs;
  • foto van de voor- en achterkant van het voertuig met duidelijk zichtbare nummerplaat;
  • foto waaruit blijkt dat het voertuig speciaal uitgerust is voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang;
  • bankkaart en kaartlezer (Maakte je een afspraak? Breng dan de bewijsstukken en je bankkaart mee. Cash geld zorgt voor extra wachttijd. Een cheque wordt niet aanvaard.);
  • de brief van de opdrachtgever.

Wat moet je doen?

Vraag je toelating online aan. Hulp nodig? Maak een afspraak.

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste 1 dag nadat je de LEZ binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Let op: de gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag is 14 dagen. Je kan de lage-emissiezone al inrijden, maar dit is op eigen risico. Je aanvraag werd immers nog niet officieel goedgekeurd. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Daarom vraag je een toelating best op voorhand aan.

Regelgeving

Toelating LEZ: voertuig voor algemeen belang