Subsidie publieke laadpaal voor elektrische wagens

Gentse ondernemers kunnen een subsidie per laadpunt aanvragen als ze een publieke laadpaal plaatsen.

Inhoud

Waarover gaat het?

Ben je een Gentse ondernemer en wil je een publieke laadpaal plaatsen? Dan kan je nu hiervoor een subsidie tot 500 euro aanvragen. 
Wil je graag weten of er al een laadpunt in de buurt aanwezig is? Vind hier een overzicht

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Enkel de kosten van de laadpaal of de plaatsing komen in aanmerking voor subsidiëring. Kosten gelinkt aan het back-office systeem en het onderhoudscontract worden niet gesubsidieerd. De kosten voor de laadpaal moeten duidelijk te onderscheiden zijn op de factuur van eventuele andere kosten verbonden met de back-office. De factuur geeft duidelijk aan welk merk en type laadpaal geïnstalleerd werd.
 • Voor de laadpaal geldt een factuurdatum vanaf 1 oktober 2022.
 • De laadpaal moet gedurende minimaal 5 jaar actief zijn.
 • De informatie over het oplaadpunt moet openbaar zijn zodat gebruikers zowel de locatie als de beschikbaarheid kunnen controleren. Bijgevolg dient de laadpaal vóór de aanvraag van de subsidie aangemeld te zijn bij openchargemap.org en conform het energiebesluit gemeld zijn bij de distributienetbeheerder.
 • De gegevens van de aanvrager en de laadpaal (locatie, toegankelijkheid, etc.) mogen gebruikt worden in de communicatie van de Stad Gent en mogen door de Stad Gent doorgegeven worden aan gerelateerde fora (cf. websites waarop locaties van laadpalen verzameld worden).
 • Het laadvermogen (CPE) van de laadpaal bepaalt het subsidiebedrag
 • Je krijgt een subsidie zolang er budget is.
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies.
 • De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de installatie van de laadpaal en uiterlijk op 31 oktober 2025. 

Toegankelijkheid

 • De laadpaal is niet gekoppeld aan 1 gebruiker. Iedereen met een elektrische auto kan de laadpaal gebruiken. Derden moeten toegang hebben zonder voorafgaande afspraak of bestelling.
 • Het laadpunt is 24/7 publiek toegankelijk.
 • Werknemers van de aanvrager worden niet gezien als derden.
 • De laadpaal moet door iedereen geactiveerd kunnen worden. Ad-hoc betalingsmethode zonder contract en abonnement moeten bijgevolg mogelijk zijn.

Locatie

 • De aanvrager plaatst de laadpaal bij een private of semi-openbare parkeerplaats op grondgebied van Gent.
 • De parkeerlocatie ter hoogte van de laadpaal is in verhouding met het aantal beschikbare laadpunten (categorie L7e en M).

Technische vereisten van de laadpaal

 • Type 2 Mennekes of type CCS Combo 2
 • De laadinfrastructuur is geschikt voor het laden van minstens een elektrische wagen.
 • De laadpaal is conform de geldende normen geïnstalleerd door een erkend installateur.
 • De laadpaal is CE gecertificeerd.
 • De laadpaal is interoperabel. De laadpaal laat ook authenticatiemiddelen toe van andere laadpaal providers en is bijgevolg breed toegankelijk voor derden aangesloten bij een andere laadpaalbeheerder.
 • De laadpaal maakt gebruik van communicatieprotocol OCPP (Open Charge Point Protocol).
 • Het betreft een gekeurde installatie.
 • De laadpaal beschikt over een statuscontrole (laden of niet laden).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

  •  

De subsidie van de Stad Gent bedraagt 500 euro per CPE, met een maximum van 5.000 euro per aanvrager per jaar.

 • Een laadpunt met een beperkt vermogen (3-11 kW) komt overeen met 1 CPE.
 • Bij een laadpunt met een hoger vermogen (22kW) zijn dat 2 CPE.
 • Bij een AC-snellaadpunt (43 kW) zijn dat 4 CPE.
 • Bij een DC-snellaadpunt (50 kW tot minder dan 150 kW) zijn dat 5 CPE.
 • Bij een ultrasnellaadpunt (150 kW en meer) zijn dat 10 CPE.

Een laadpaal met twee laadpunten van 11 kW telt dus voor 2 CPE, een ultrassnellader met twee laadpunten van 150 kW telt voor 20 CPE.

Wat heb je nodig?

 • Relevante facturen. De kosten voor de laadpaal moeten duidelijk aangegeven zijn op de factuur en duidelijk te onderscheiden zijn van eventuele andere kosten (vb. kosten voor back-office, onderhoudskosten, etc.);
 • overzichtskaart van de locatie van het perceel waarop de laadpaal staat;
 • detailkaart van de plaats van laadpaal en bijhorende parkeerplaatsen op het perceel;
 • duidelijke foto van laadpaal en parkeerplaatsen;
 • technische fiche van laadpaal;
 • keuringsattest laadpaal.

Meer info vind je in het aanvraagformulier.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier op deze pagina. Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 12 maanden na de installatie van de laadpaal en uiterlijk op 31 oktober 2025. 

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op je post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2023-2025