Subsidie elektrische deelwagen voor particulieren

Je krijgt een subsidie bij de aankoop of lease van een nieuwe elektrische wagen die gedeeld wordt via een autodeelorganisatie.

Inhoud

Waarover gaat het?

Als je als Gentse inwoner een nieuwe elektrische wagen aankoopt of leaset en als je dit voertuig deelt met andere Gentenaren, dan kan je een subsidie tot 4.500 euro aanvragen. 

Opgelet: Maak een afspraak met de Dienst Milieu en Klimaat vooraleer je de wagen aankoopt om de subsidievoorwaarden te bespreken en subsidiebudget te reserveren. Maak een afspraak via milieuenklimaat@stad.gent.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De wagen is een nieuw BEV M1- of L7e-voertuig.
 • Je mag de wagen niet verkopen binnen 5 jaar na aankoopdatum.
 • Je moet de wagen minimaal 5 jaar delen.
 • Je schreef de wagen in bij een autodeelorganisatie erkend door stad Gent.
 • Je autodeelgroep bestaat uit minstens 4 leden en minimaal 4 leden zijn op een verschillend adres in Gent gedomicilieerd.
 • Je houdt verplaatsingen via een elektronisch logboek bij. Meer dan 50% van de verplaatsingskilometers wordt afgelegd door leden van de autodeelorganisatie die niet de eigenaar zijn van de wagen. Je kan van dit minimale streefdoel slechts afwijken na gemotiveerde vraag en akkoord van de Stad Gent.
 • De wagen is correct verzekerd voor alle gebruikers van de autodeelgroep voor een periode van 5 jaar.
 • Er wordt per natuurlijk persoon slechts 1 subsidie toegekend. Hetzelfde gezin kan per adres maximum voor één elektrische deelwagen een subsidie ontvangen.
 • Per erkende autodeelorganisatie worden er maximaal 5 subsidies per jaar toegekend. Dit aantal omvat zowel goedgekeurde aanvragen van particulieren als van rechtspersonen of zelfstandigen.
 • Je kan een subsidie krijgen zolang er budget is.
 • De subsidie is niet cumuleerbaar met de in het verleden reeds ontvangen zelfde subsidie.

 • Lees het reglement voor alle voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de catalogusprijs (inclusief BTW, exclusief opties en kortingen van het voertuig. De subsidie kan niet hoger zijn dan 20% van de effectieve aankoopwaarde.

Catalogusprijs (incl. btw, excl. opties en kortingen) Subsidiebedrag*
Minder dan 31.000 euro 4500 euro
Van 31.000 euro tot 49.999,99 euro 3000 euro
Vanaf 50.000 euro Geen

* met een maximum van 20% van de effectieve aankoopwaarde (incl. btw en kortingen, excl. opties)

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

Vraag de subsidie ten laatste 12 maanden na de aankoop of lease van de elektrische wagen en uiterlijk op 31 oktober 2025.
De aanvraag gebeurt door de eigenaar van de wagen.

Vooraleer de wagen wordt aangekocht, worden er met de Dienst Milieu en Klimaat één of meerdere overlegmomenten gehouden met als doel de modaliteiten van het project en voorwaarden van de subsidie te bespreken. De aanwezigen op dit overleg zijn minimaal de Stad Gent, een vertegenwoordiger van de erkende autodeelorganisatie en de potentiële aanvrager van de subsidie.
Dit gesprek fungeert als formele kennisgeving van de toekomstige aankoop van een elektrische deelwagen. Het overeenkomstige subsidiebudget wordt gedurende 1 maand gereserveerd voor de potentiële koper. Noch het gesprek, noch het verslag is een verbintenis dat de subsidie effectief zal worden toegekend. Hiertoe moet je een subsidieaanvraag indienen.

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier én een kopie van de bestelbon. Als je één maand na het overlegmoment geen subsidieaanvraag met bijhorende bestelbon indient, wordt het gereserveerde budget weer vrijgegeven.

Wil je na indienen weten wat de stand van zaken van je dossier is?

 • Surf naar www.mijnburgerprofiel.be;
 • Meld je aan als je nog niet aangemeld bent;
 • Je vindt de laatste status van je dossier bij de meldingen.

Beoordeling en beslissing 

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van een advies van de Dienst Milieu en Klimaat. De beslissing word schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager.

Meer info lees je in het reglement.

 

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2023-2025