Sloopbudget tot 500 euro per brommer uit je vloot

Sloop een oude bromfiets en ontvang tot 500 euro voor de aankoop van een elektrische twee- of driewieler.

Waarover gaat het?

Ben jij een ondernemer in Gent en heb je een brommervloot? Dan kan je per gesloopte brommer die je inruilt voor een elektrisch alternatief, een subsidiebudget tot 500 euro ontvangen.
Je kan de subsidie aanvragen tot 31 oktober 2025.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De ingeleverde brommer voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Je toont aan dat op naam van het bedrijf een bromfiets met een Belgische nummerplaat werd geschrapt en ingeleverd bij een erkend sloopcentrum.
 • Het afgiftebewijs geeft bovenop de wettelijk verplichte gegevens ook aan dat het om een L1e-voertuig gaat en vermeldt ook het chassisnummer van de brommer.
 • De ingeleverde brommer is een L1e-voertuig en wordt aangedreven door fossiele brandstof. 
 • De ingeleverde bromfiets moet ten laatste op 31 december 2022 bij de onderneming in gebruik genomen zijn.
 • De inlevering van een nummerplaat van een ander type voertuig of van een buitenlandse nummerplaat, komt niet in aanmerking. Ook de inlevering van een leasingvoertuig geeft geen recht op de subsidie.
 • Het voertuig werd ingezet voor leveringen van diensten of goederen. 

Je schaft een elektrisch alternatief aan: 

 • De elektrische twee- of driewieler wordt ingezet voor leveringen van diensten of goederen.
 • Op de factuur moet de aard van het product duidelijk vermeld zijn, alsook een factuur- of leveringsadres in Gent.
 • De elektrische twee- of driewieler werd ten laatste 12 maanden na de inleveringsdatum van de nummerplaat aangekocht.
 • De elektrische twee- of driewieler mag na de beslissing tot toekenning van de subsidie gedurende 2 jaar niet worden doorverkocht of weggeschonken.
 • De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden per elektrische twee-of driewieler en tot maximum 3 per onderneming per jaar. 
 • De elektrische twee- of driewieler moet ingeschreven zijn op naam van de aanvrager van de subsidie.

Je krijgt een subsidie zolang er budget is.

Hoeveel krijg je terug?

De subsidie van de Stad Gent voor een elektrische twee- of driewieler bedraagt 35% van het aankoopbedrag met een maximum van 500 euro.

Wat heb je nodig?

 • Een kopie van relevante facturen;
 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het gesloopte voertuig + een kopie van het inschrijvingsbewijs van de nieuwe elektrische twee- of driewieler;
 • Een attest van inlevering bij een erkend sloopcentrum.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het downloadbare aanvraagformulier.
Vraag je subsidie maximaal 12 maanden na de aankoop van de nieuwe elektrische twee -of driewieler aan en uiterlijk op 31 oktober 2025.
Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op als het nodig is. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis daarvan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op je bankrekening.
Bij de aanvraag verbind je je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2023-2025

Sloopbudget tot 500 euro per brommer uit je vloot