Registratie LEZ: voertuig van de krijgsmacht

Een legervoertuig dat de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je gratis registreren. Daarna mag het voertuig de LEZ inrijden.

Inhoud

Waar gaat het over?

Wil je met een legervoertuig de lage-emissiezone inrijden? Controleer je voertuig met de online tool.

  • Toegelaten? Je voertuig mag de lage-emissiezone inrijden. 
  • Niet toegelaten? Je kan het voertuig gratis registreren als het aan de onderstaande voorwaarden voldoet. De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone (Gent én Antwerpen), zolang je aan alle voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. De registratie is niet geldig voor de LEZ in Brussel.

Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Het gaat om alle voertuigen in opdracht van de krijgsmacht.

Hoeveel kost het?

De registratie is gratis op voorwaarde dat de gegevens over het voertuig niet veranderen. 

Wat heb ik nodig?

  • het inschrijvingsbewijs
  • een foto met nummerplaat en kenmerken van legervoertuig duidelijk zichtbaar

Wat moet ik doen?

Maak online een afspraak om je voertuig te registreren.

Voorlopig is het nog niet mogelijk om je voertuig online te registreren. Je moet dus een afspraak maken. Heb je liever dat wij een afspraak voor je regelen? Bel dan naar 09 210 10 30.

Zorg dat je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed, geregistreerd is. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Let op: De beslissing over je aanvraag is pas definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen. De verwerking van je aanvraag kan tot 14 dagen duren.  Als je de Gentse lage-emissiezone binnenrijdt voor je de bevestiging hebt ontvangen, gebeurt dat op eigen risico. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Regelgeving