Registratie LEZ: Uitzonderlijk transport

Uitzonderlijk transport dat de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je registreren. Daarna mag het voertuig de lage-emissiezone inrijden.

Inhoud

Waarover gaat het?

Met een uitzonderlijk transport de lage-emissiezone inrijden? Controleer vooraf je voertuig met de online tool.

  • Toegelaten ? Je kan de lage-emissiezone inrijden. 
  • Niet toegelaten? Je kunt het uitzonderlijk transport gratis registreren als het voertuig aan onderstaande voorwaarden voldoet. De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone (Gent en Antwerpen), zolang je aan alle voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Het gaat om voertuigen die bepaalde afmetingen overschrijden door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren. De uitzonderlijke transporten moeten over een geldige vergunning beschikken van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Hoeveel kost het?

De registratie is gratis op voorwaarde dat de gegevens over het voertuig niet veranderen. 

Wat heb ik nodig?

Wat moet ik doen?

Maak online een afspraak om je voertuig te registreren.

Zorg dat je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed, geregistreerd is. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Regelgeving