Je hebt een voertuig met een rolstoelsysteem

Voor een voertuig met een rolstoelsysteem dat de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je een vrijstelling aanvragen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Rij je met een voertuig met een rolstoelsysteem dat de lage-emissiezone niet binnen mag? Dan kan je -als je voertuig aan de voorwaarden voldoet- een vrijstelling aanvragen. Dit doe je door je voertuig gratis te registreren.

  • De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone (Gent én Antwerpen). De registratie is niet geldig voor de LEZ in Brussel.

Voorwaarden

Je hebt een voertuig met rolstoelsysteem of een geïntegreerd systeem dat in of aan het voertuig gemonteerd is en dat gebruikt wordt om de rolstoel samen met de gebruiker in het voertuig te plaatsen. 

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
  • het bewijs van aanpassing van het voertuig aan de handicap: goedkeuringsattest of individueel goedkeuringscertificaat uitgereikt door de FOD (Federale Overheidsdienst) Mobiliteit of bevoegde overheidsinstantie
  • een foto met nummerplaat en geïnstalleerd rolstoelsysteem

Procedure

Maak online een afspraak om je voertuig te registreren

Voorlopig is het nog niet mogelijk om je voertuig online te registreren. Je moet dus een afspraak maken. Heb je liever dat wij een afspraak voor je regelen? Bel dan naar 09 210 10 30. Regel je dit liever per e-mail? Stuur dan alle bewijsstukken naar lez@stad.gent

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Let op: De beslissing over je aanvraag is pas definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen. Stuur je jouw aanvraag via e-mail door? Dan kan de verwerking van je aanvraag tot 14 dagen duren.  Als je de Gentse lage emissiezone binnenrijdt voor je de bevestiging hebt ontvangen, gebeurt dat op eigen risico. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.