Voertuig met buitenlandse nummerplaat

Mag je voertuig met buitenlandse nummerplaat de LEZ in? Dan moet je het eerst registreren.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wil je met een voertuig met buitenlandse nummerplaat de lage-emissiezone inrijden, controleer dan vooraf het voertuig met de checktool.
  • Toegelaten? Dan moet je dit voertuig registreren. De registratie is gratis en geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kun je een verlenging vragen.
  • Niet toegelaten? Kijk dan of je een tijdelijke toelating of een LEZ-dagpas kunt kopen. 

Voorwaarden

Je rijdt met een voertuig met buitenlandse nummerplaat dat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet? Dan moet je dit voertuig registreren. Dit geldt voor alle voertuigen: personenauto's, kampeerwagens, bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bussen (waaronder toeristische autocars).

Benodigdheden

  • het buitenlands inschrijvingsbewijs van jouw voertuig
  • jouw Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming 

Procedure

Registreer jouw voertuig ten laatste de dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat jouw nummerplaat op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan jouw aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.