Voertuig voor algemeen belang

Mag je voertuig de LEZ niet in? En voldoet het aan de voorwaarden? Koop een tijdelijke toelating.

Hulp nodig? 

Maak een afspraak

Inhoudstafel

Beschrijving

Heb je een dieselvoertuig met euronorm 3 of 4 dat ingezet wordt voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang? Dan mag je de lage-emissiezone inrijden als je een toelating koopt. Dankzij die overgangsmaatregel kunnen bestuurders maatregelen nemen in de aanloop naar 2025, als de toelatingsvoorwaarden strenger worden. De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.

Voorwaarden

  • Het gaat om specifieke voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers. Voorbeelden zijn kolkenzuigers, voertuigen voor onderhoud op tramleidingen,...
  • De voertuigen worden ingezet voor specifieke interventies op de openbare weg en zijn herkenbaar aan hun bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken om specifieke taken uit te voeren.
  • Het motor- en werkgedeelte moeten onscheidbaar zijn. Als het materiaal alleen maar in het voertuig is vastgezet, is dit geen permanent kenmerk.
Let op: bestelwagens, trekkers die met onderhoud op straat bezig zijn, huisvuilwagens,... vallen niet onder deze categorie. Dieselwagens met euronorm 4 kunnen een tijdelijke toelating aanvragen tegen het gewone tarief.
 

Bedrag

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig in vak J. Je kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 4 in functie van dit algemeen belang betalen een verlaagd tarief.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 3 in functie van dit algemeen belang betalen een gewoon tarief.

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • foto van de voor- en achterkant van het voertuig met duidelijk zichtbare nummerplaat
  • foto waaruit blijkt dat het voertuig speciaal uitgerust is voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
  • bankkaart en kaartlezer

Procedure

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste op de dag dat je de LEZ binnenrijdt. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete. Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Vraag de toelating dus best op voorhand aan.

Koop je tijdelijke toelating online of maak een afspraak