Dieselvoertuig met euronorm 4

Koop een tijdelijke toelating om de LEZ in te rijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Voor een dieselvoertuig met euronorm 4 kan je een toelating kopen waarmee je tijdelijk de lage-emissiezone mag inrijden. Dankzij die overgangsmaatregel kan je maatregelen nemen in de aanloop naar 2025, als de toelatingsvoorwaarden strenger worden. De toelating geldt alleen in Gent, niet in andere steden met een lage-emissiezone.

Voorwaarden

  • Rij je met een dieselvoertuig met euronorm 4, dan kan je een toelating kopen.
  • Woon je in de lage-emissiezone én heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, dan betaal je een verlaagd tarief.

Of je een verhoogde tegemoetkoming krijgt, zie je op een klever van je ziekenfonds. Kijk naar de code van 6 cijfers (XXX/XXX). Als het 3de cijfer een '1' is, heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming. Let op: de klever van het ziekenfonds is geen bewijsstuk. Je hebt een attest nodig van je ziekenfonds. Als je dit attest nog niet hebt, kan je het opvragen bij je ziekenfonds. 

Bedrag

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van je voertuig in vak J. Je kunt een toelating aanvragen voor verschillende periodes: 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar. 

Categorie M1: personenwagen tot 8 zitplaatsen + bestuurder

Categorie M1: personenwagen tot 8 zitplaatsen + bestuurder

Termijn

Verlaagd tarief (€)

Gewoon tarief (€)

Week

10

25

Maand 20 50
4 maanden 55 130
Jaar 140 345

Bekijk de volledige tarieftabel (inclusief lichte bestelwagens en vrachtvervoer) in pdf.
 

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming 
  • je bankkaart en kaartlezer 

Enkel als je in aanmerking komt voor een verlaagd tarief: 

  • het bewijs van domicilie (= woonplaats) van de nummerplaathouder 
  • een attest van het ziekenfonds dat aantoont dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (maximaal 3 maanden oud)

Procedure

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf en ten laatste op de dag dat je de LEZ binnenrijdt. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete. Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Vraag de toelating dus best op voorhand aan.

Vraag je toelating online aan of maak een afspraak