Je voertuig wordt ingezet als 'openbaar aangepast vervoer'

Voor een niet-toegelaten voertuig dat wordt ingezet als openbaar aangepast vervoer kan je een vrijstelling aanvragen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Rijd je met een voertuig dat ingezet wordt als openbaar aangepast vervoer en mag dat voertuig de lage-emissiezone niet binnen? Dan kan je -als je voertuig of situatie aan de voorwaarden voldoet- een uitzondering krijgen. Dan moet je het voertuig gratis registreren. Daarna mag je de lage-emissiezone inrijden.

Voorwaarden

Het voertuig is bestemd voor vervoer van personen met een handicap op basis van het Decreet op openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit van 21 december 2012. Dit aangepast vervoer is bedoeld voor het vervoeren van rolstoelpatiënten of mensen met een zware beperking die zich niet van halte tot halte met de bussen of trams van De Lijn kunnen verplaatsen. Het is dus een openbare dienst, vandaar de benaming openbaar aangepast vervoer.

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
  • een foto met nummerplaat en kenmerken aangepast vervoer duidelijk zichtbaar
  • de erkenning van openbaar aangepast vervoer

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan jouw aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Maak een afspraak om je voertuig te registreren.