Je hebt een verhoogde tegemoetkoming en parkeerkaart voor personen met een handicap

Voldoet je situatie aan de voorwaarden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen om de lage-emissiezone in te rijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Rij je met een voertuig dat de lage-emissiezone niet binnen mag? Dan kan je -als je situatie aan de voorwaarden voldoet- een uitzondering krijgen. Dan moet je het voertuig gratis registreren. Daarna kan je de lage-emissiezone inrijden.
 • De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Wanneer je jouw voertuig  registreert in Antwerpen voor de periode vanaf 2020, dan geldt die registratie ook voor Gent, en omgekeerd. Je hoeft dan niets meer te doen tot de einddatum van de registratie.  Opgelet: als je recht op verhoogde tegemoetkoming in tussentijd vervalt dan wordt ook je vrijstelling stopgezet. 
 • Registreerde je jouw voertuig eerder in Antwerpen? Dan zul je het opnieuw moeten registreren voor de periode na 2020.

Voorwaarden

Alleen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is, kan je jouw voertuig gratis registreren:

 • Je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap
 • Je krijgt een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
 • Het voertuig is ingeschreven op naam van de aanvrager of op naam van een familielid dat op hetzelfde adres woont van de aanvrager.
 • Per parkeerkaart kan je voor 1 voertuig een registratie aanvragen

Of je een verhoogde tegemoetkoming krijgt, zie je op een klever van je ziekenfonds. Kijk naar de code van 6 cijfers (XXX/XXX). Als het 3de cijfer een '1' is, dan heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming. Let op: de klever van het ziekenfonds is geen bewijsstuk. Je hebt een attest nodig van je ziekenfonds. Als je dit attest nog niet hebt, kan je het opvragen bij je ziekenfonds. 

Benodigdheden

 • het inschrijvingsbewijs
 • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming 
 • je parkeerkaart voor personen met een handicap
 • het attest van je ziekenfonds (maximaal 3 maanden oud) dat toont dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
 • het bewijs van domicilie (= woonplaats) van de nummerplaathouder
 • het bewijs van domicilie (=woonplaats) van de persoon met een handicap

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan jouw aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Registreer je voertuig online of maak een afspraak