Uitzonderlijk transport

Uitzonderlijk transport dat de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je registreren. Daarna mag het voertuig de lage-emissiezone inrijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Met een uitzonderlijk transport de lage-emissiezone inrijden? Controleer vooraf je voertuig met de online tool.
  • Toegelaten ? Je kan de lage-emissiezone inrijden. 
  • Niet toegelaten? Je kunt het uitzonderlijk transport gratis registreren als het voertuig aan onderstaande voorwaarden voldoet. De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.

Voorwaarden

Het gaat om voertuigen die bepaalde afmetingen overschrijden door hun constructie of door de ondeelbare lading die ze vervoeren. De uitzonderlijke transporten moeten over een geldige vergunning beschikken van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Benodigdheden

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Maak een afspraak om je voertuig te registreren.