Prioritair voertuig

Een prioritaire voertuig dat de lage-emissiezone niet binnen mag, kan je gratis registreren. Daarna kan het voertuig de LEZ inrijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wil je met een prioritair voertuig de lage-emissiezone inrijden? Controleer je voertuig met de online tool.
  • Toegelaten? Je kan de lage-emissiezone inrijden. 
  • Niet toegelaten? Je kunt het prioritair voertuig gratis registreren als het aan onderstaande voorwaarden voldoet. De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone. Voor de volgende periode kan je een verlenging vragen.

Voorwaarden

Het gaat om politiewagens, brandweerwagens, ambulances, privéambulances (bestemd en speciaal uitgerust voor het vervoer van zieken en gewonden) en de voertuigen van de MUG (speciaal uitgerust om een medisch urgentieteam met uitrusting naar een ongeval te brengen). Die voertuigen zijn herkenbaar aan hun specifieke uitrusting: sirenes en zwaailichten (volgens de definitie in artikel 37 van de wegcode).
 
Let op: privévoertuigen van bijvoorbeeld dokters, verpleegkundigen of zorgverstrekkers vallen hier niet onder.

Benodigdheden

  • het inschrijvingsbewijs
  • een foto met nummerplaat en de kenmerken duidelijk zichtbaar (blauw knipperlicht, geluidstoestel)

Procedure

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.
Let op: bij verkeerde of ontbrekende bewijsstukken kan je aanvraag afgekeurd worden. Dan kan je toch een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Maak een afspraak om je voertuig te registreren.