De grote trek header 4 op 1

De Grote Trek: mobiliteitsonderzoek bij kinderen en jongeren

Wat hebben kinderen en jongeren in Gent nodig om zich veilig en zelfstandig te kunnen verplaatsen? De Grote Trek zoekt het uit.

De Grote Trek is een mobiliteitsonderzoek van het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst van Stad Gent. Het peilt naar het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren en hun belevingen in het verkeer. We verzamelen deze informatie via ouders, jongeren en kinderen zelf.

We starten in de wijken Watersportbaan, Stationsbuurt en Mariakerke. Daar staan op korte termijn ingrepen gepland waarvoor we deze informatie nodig hebben (bijv. weren van vrachtverkeer uit schoolomgevingen).

Hoe ziet De Grote Trek eruit? 

De Grote Trek bestaat uit twee delen:

 1. Een bevraging van ouders, kinderen en jongeren om de routes naar school die kinderen en jongeren afleggen in hun wijk in kaart te brengen + korte vragenlijst die peilt naar hun verplaatsingsgedrag. Routes kunnen ingegeven worden op een digitale kaart of via een trackingsysteem. Je krijgt ook de mogelijkheid om knelpunten toe te voegen aan de routes.

 2. We gaan in gesprek met kinderen en jongeren om te peilen naar hun ervaringen in het verkeer en te luisteren wat hun noden zijn.

Vragenlijst en route ingeven als ouder/voogd 

Vragenlijst en route ingeven als kind of jongere (+8 jaar)

 • Geef je route naar school door via Route2School.
  • Maak eenmalig inloggegevens aan.
  • Kies bij project voor 'Gent' en zoek jouw school.
  • Je krijgt ook de mogelijkheid om knelpunten op je route aan te duiden. Dit zijn punten onderweg die voor jou gevaarlijk aanvoelen of waar je niet goed weet wat je moet doen.  
  • Bekijk de video hieronder over hoe je een route kan ingeven.
 • Vul deze korte vragenlijst in (+8 jaar).

   Video: hoe kan je een route ingeven? 

   Hoe kan je helpen als school? 

   1. Je verspreidt online informatie door deze webpagina (www.stad.gent/degrotetrek) te delen via een digitale nieuwsbrief, sociale media,... Hierboven vind je namelijk de linken waar ouders, kinderen en jongeren hun route kunnen doorgeven en de vragenlijst kunnen invullen. 
   2. In tweede instantie komen medewerkers van het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst van Stad Gent langs op schoolIn klasverband (vanaf het vierde leerjaar) bespreken we de ingevoerde routes met de kinderen en peilen we naar hun belevingen in het verkeer. Dit klasgesprek neemt ongeveer 2 uur in beslag. Een begeleidende leerkracht mag zeker aanwezig zijn tijdens het klasgesprek, maar dit moet niet. Als je dat wil, komen we nadien de resultaten voorstellen.

   Timing 

   Voor de wijken Watersportbaan, Stationsbuurt en Mariakerke:

   • Het ingeven van de route en het invullen van de vragenlijst kan tot 31 maart (begin paasvakantie).
   • In mei en juni plannen we de klasbezoeken in.

   Heb je een vraag? Misschien vind je hier al het antwoord