Duurzame bedrijfsmobiliteit

Wil je als bedrijf duurzaam woon-werkverkeer stimuleren? De mobicoach bedrijven helpt je daarbij, met informatie en advies.

De Stad Gent en het OCMW Gent hebben een ambitieus bedrijfsvervoerplan. Wij willen de Gentse bedrijven en ondernemers overtuigen om even ambitieus te zijn.

Mobicoach bedrijven is er voor jou

Wil je binnen jouw bedrijf meer werknemers aanzetten om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te gaan? Wil je ook werk maken van een ambitieus bedrijfsvervoerplan voor het woon-werkverkeer? Doe beroep op de mobicoach bedrijven van het Mobiliteitsbedrijf Gent. Hij of zij:

  • Geeft antwoord op vragen over duurzame bedrijfsmobiliteit
  • Adviseert 
  • Wijst je de weg naar andere mobiliteitsaanbieders
  • Is een brugfiguur voor andere vragen over mobiliteit

Heb je een vraag? Contacteer de mobicoach via mobiliteit.bedrijven@stad.gent

Brochure van A naar jouw Bedrijf

In deze brochure vind je alle interessante partners terug die je kunnen bijstaan bij het
uitwerken van een bedrijfsvervoerplan en het verduurzamen van jouw woon-werkverkeer.

Bedrijfsvervoerplan opmaken of woon-werkverkeer verduurzamen? PDF (2.09 MB)

SPITS: mobiliteitsadvies voor werkgevers 

SPITS is een team van mobiliteitsexperten die werkgevers helpt om een intern mobiliteitsbeleid uit te werken. Specifiek gaat het om bedrijven in het zuiden van Gent, ook bekend als de 'Zuidelijke Mozaïek':

  • Gent Zuid
  • Sint-Denijs-Westrem
  • Zwijnaarde

Uitbouw toekomstgericht mobiliteitsbeleid

Om de huidige ontwikkelingen daar maximaal te steunen en om toekomstige uitbreidingen of projecten niet te hypothekeren, is een toekomstgericht mobiliteitsbeleid noodzakelijk. De Stad Gent heeft daarom een opdracht uitgeschreven om een Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) op te richten. Dit centrum krijgt de naam SPITS. De uitvoering is in handen van een consortium onder leiding van het Gentse mobiliteitsadviesbureau Traject.

SPITS gaat een mobiliteitsanalyse maken en gericht advies geven aan bedrijven. Bedrijven in het zuiden van Gent krijgen ook hulp om concrete vervoersoplossingen uit te werken.

Meer weten over SPITS?