Header woon-werkverkeer

Duurzaam woon-werkverkeer voor je bedrijf

Als bedrijf duurzaam woon-werkverkeer stimuleren? De mobicoach bedrijven helpt je daarbij, met advies en ondersteuning.

Steeds meer werknemers laten een aangenaam pendeltraject tussen woonplaats en werk meespelen in hun jobkeuze. Het is dus een slimme zet dat jij - als aanspreekpunt voor mobiliteit binnen het bedrijf - werk maakt van een multimodaal woon-werkplan. Zo blijft je bedrijf aantrekkelijk en bereikbaar én kan je blijven groeien in de toekomst. De mobicoach helpt je hierbij op maat met kennis, tools en ervaring.

Waarom starten met een woon-werkplan

Samen werken aan een bereikbaar Gent en zo overlast vermijden

In Gent ontstaan en vestigen zich heel wat bedrijven. Opdat iedereen die werkt of wilt werken bij zo’n wijs bedrijf ook vlot op het werk kan geraken, moeten we samen werken aan een bereikbaar Gent. 

Gemotoriseerd verkeer leidt tot heel wat overlast: luchtvervuiling, onveiligheid en natuurlijk ook file. Werknemers ervaren zelfs vaak stress tijdens het pendeltraject. Genoeg redenen om als werkgever het woon-werkverkeer van jouw werknemers te veranderen. Dit kan je doen:

 1. door verplaatsingen te vermijden (telewerk, flexibele uren)
 2. dan door verplaatsingen te verduurzamen (fiets via fietsleasing, openbaar of collectief vervoer via shuttles,…)
 3. in laatste instantie door verplaatsingen te vergroenen (elektrische deel-, carpool- of bedrijfswagens stoten geen fijn stof uit)

Aantrekkelijke werkgever

Een werkgever met een beleid dat inzet op flexibele, vrije, multimodale… mobiliteitskeuzes heeft een streepje voor op de krappe arbeidsmarkt:

 • 68,5% van de werknemers vindt flexibiliteit van de werkgever, over waar en wanneer kan gewerkt worden, een doorslaggevende factor bij de keuze van een job.
 • Voor 50% van de werknemers speelt de afstand/reistijd naar het werk een belangrijke rol. 

Deze Gentse bedrijven gingen je voor:

 • De mobiliteits- en parkeerproblematiek zorgt ervoor dat we het mobiliteitsbeleid van Bostoen actiever maakten. De tijd die ik vroeger gebruikte om te pendelen, zit ik nu op de fiets.

  Johan De Vlieger , CEO Bostoen
 • Wij faciliteren en ondersteunen de startups van Bioscape, ook bij mobiliteit gerelateerde vragen. Naast fietsen ter beschikking stellen en ondersteuning willen we de mensen aan het denken zetten, om de stap te zetten naar duurzamere verplaatsingen. Veel hangt af van de organisatie zelf, maar we proberen hen wel daarin te stimuleren

  Tessa Fermont , Facility coördinator Bioscape

Start een woon-werkplan in 5 stappen

Met dit logisch stappenplan kan je een woon-werkplan opstellen én succesvol implementeren.

tijdslijn

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Versterk je woon-werkplan met de 3 i's

Het vergt tijd om gewoontes aan te passen, dit geldt ook voor een pendeltraject. Het is dus normaal als genomen maatregelen niet meteen het gewenste effect hebben. Ga via de 3 i’s na of jouw mobiliteitsbeleid voldoet aan alle randvoorwaarden.

Infrastructuur

Check of de randvoorwaarden aanwezig zijn om over te schakelen naar een duurzame vervoersmodus.
Voorbeeld: een toegankelijke en beveiligde fietsenstalling.

Informatie

Zorg dat alle informatie en voordelen over het gebruik van duurzame vervoersmodi gekend zijn.
Voorbeeld: een leasefiets kan gecombineerd worden met een kleinere bedrijfswagen.

Incentives

Spoor medewerkers aan om gebruik te maken van duurzame vervoersmodi.
Voorbeeld: neem deel aan mobiliteitsacties, zoals Week van de duurzame mobiliteit.

 • Door samen na te denken over een divers mobiliteitsbeleid op maat van de onderneming, versterken we de bereikbaarheid en aantrekkingskracht van de Gentse werkgevers

  Sarah Facq , Mobicoach bedrijven

Uitgelicht

 • Van Kortrijk naar Gent, Judith doet het duurzaam

  Judith is business analist bij District09 en pendelt met plezier duurzaam van Kortrijk naar Gent. Ze gebruikt een combinatie van fiets, trein en deelfiets.

  Hoe en waarom doet ze dat?
 • Spits mobiliteitsopleiding in de Krook

  26 januari 2023

  Niet enkel theoretische inzichten in hoe mobiliteit en gedragsverandering in het algemeen werken en hoe het Gentse mobiliteitsbeleid hierop inspeelt, maar ook hoe je dit praktisch kan toepassen.

  Schrijf je in voor de opleiding
 • Anke en Elisabeth kiezen voor efficiënt en comfortabel woon-werkverkeer

  Anke en Elisabeth werken allebei voor Voka, een organisatie die de auto niet volledig bant maar wel alternatief vervoer stimuleert.

  Lees meer