Samen werken aan een betere woonkwaliteit

De Stad Gent zette in op verschillende sporen om de woonkwaliteit in Ledeberg te verbeteren.

De woonkwaliteit aanpassen aan hedendaagse normen gebeurde op verschillende manieren:

Bouw van kwalitatieve, betaalbare gezinswoningen en sociale woningen

Op enkele weloverwogen plekken greep de Stad Gent zelf in. De Stad kocht namelijk op een aantal strategische hoeken woningen in slechte staat op, om ze nadien te slopen. Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf sogent stond in voor de sloop van deze panden. Op de plaats van de hoekpanden, bouwde sogent een aantal nieuwe, betaalbare gezinswoningen. De werken aan het laatste hoekpand in de Neerscheldestraat vingen aan in het voorjaar van 2016.

De Gentse maatschappij voor huisvesting WonInGent staat in voor de bouw van een aantal sociale seniorenflats op de hoek van de Jozef Vervaenestraat en de Hundelgemsesteenweg.

Geïntegreerde aanpak door vier partners

Van 2009 tot 2013 sloegen vier partners (Stad Gent, OCMW Gent, REGent en Samenlevingsopbouw Gent) de handen in elkaar en richtten het tijdelijke loket 'WoonZorg Ledeberg' op. Er ontstond een overkoepelende partnerwerking. Zo konden ze de dienstverlening op elkaar afstemmen.

Iedereen kon in het WoonZorgloket terecht met vragen over premies, over langer zelfstandig thuis wonen, over energiebesparende maatregelen ..., kortom, alle mogelijke vragen over wonen.

Vandaag kan je daarvoor terecht in de Welzijnsknoop waar zowel de Woonwinkel als het OCMW te vinden is.

1. Renovatie toelage 'Ledeberg leeft'

De ‘Ledeberg leeft’-toelage liep van 2009 tot september 2013. Met de toelage wilde de Stad eigenaars en verhuurders in Ledeberg stimuleren om verbeteringswerken uit te voeren. Zo konden ze hun woning veiliger, gezonder en comfortabeler maken. Het doel was zoveel mogelijke Ledebergse woningen aan te passen aan de minimale comfortnormen van de Vlaamse Wooncode.

Daarnaast ging er ook een technisch consulent op pad om alle woningen binnen het projectgebied van Ledeberg leeft te onderzoeken. De Stad zocht daarbij zelf naar bewoners die een duwtje in de rug nodig hadden om met een verbouwing te beginnen.

2. Langer zelfstandig thuis wonen

OCMW Gent legt de focus op de zorg om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen op een kwaliteitsvolle manier en met voldoende hulp en diensten aan huis. Daarbij is er ook aandacht voor mensen met een risico op sociaal isolement.

3. Energiebesparende maatregelen

Vzw REGent gaf deskundig advies rond energiebesparing, energiebesparende maatregelen, groene leningen en energiescans, leningen en premies.

4. Maatschappelijke initiatieven m.b.t. energie-efficiëntie

Vzw Samenlevingsopbouw Gent richtte zich op huurders en eigenaar-bewoners die het niet gemakkelijk hadden om de noodzakelijke energiebesparende maatregelen in huis te halen. Dat gebeurde op verschillende manieren:

  • Infomomenten organiseren over dakisolatie plaatsen, aangepast wonen voor ouderen, etc.
  • Huisbezoeken maken om meer informatie te geven over gratis energiescans.
  • Workshops organiseren over het plaatsen van dakisolatie, etc.
  • De begeleiding van renovatiewerken tot kwaliteitsverbetering en energiebesparing bij 20 Ledebergse gezinnen met een laag inkomen.