Laat water infiltreren

Een wadi kan het regenwater van je dak, terras of overloop verzamelen of bufferen in je tuin. Check de subsidie van maximaal 1.000 euro.

Fiets rijdt door grote plas

Hoe kan je wateroverlast rondom je huis en in de straat voorkomen? Het regenwater opvangen in een put, tank of ton is op zich al een prima idee. Laat je regenwater het hele jaar door in de grond infiltreren, dan maak je je tuingrond echt bestand tegen wateroverlast én droogte. Dit kan onder de grond, maar een open en beplante infiltratiezone brengt ook verkoeling in je tuin en verhoogt de biodiversiteit.

Leg een wadi aan 

Een wadi is een ondiepe kom of greppel begroeid met gras of voorzien van planten. Logischerwijze ligt het in een lager gelegen deel van de tuin zodat het regenwater ernaartoe kan stromen al of niet via een goot. Is je grond minder doorlatend en loopt het regenwater niet goed weg? Leg onderaan de wadi grind, lavasteen of gebakken kleikorrels.

Een wadi houdt niet enkel het water onder controle, het is ook een echte verrijking voor je tuin: een beplante wadi is mooi én krikt de biodiversiteit enorm op. Omdat de planten zowel korte tijd onder water als langere tijd droog staan, is het belangrijk dat je de juiste planten kiest. Met deze planten zit je goed: kattenstaart, moerasvergeet-mij-nietje, grote lisdodde, blauw glidkruid en penningkruid.  

Voorzie wel een noodoverloop om wateroverlast bij extreme buien te vermijden. Sluit de overloop best aan op een gracht of infiltratievoorziening in de straat, of desnoods op de riolering. 

Buffer water ondergronds 

Heb je weinig ruimte, dan kan je ook kiezen voor een ondergronds infiltratiesysteem, bijvoorbeeld onder het terras of de autostaanplaats. Belangrijk is wel dat je altijd boven de grondwatertafel blijft. 

  • Infiltratiekratten zijn kunststoffen, holle structuren met open onderkant en zijwanden. Het water loopt vooral langs de wanden naar buiten. Het filterdoek errond voorkomt dichtslibben. 
  • Daarnaast zijn er ook allerhande infiltratiebuizen en infiltratieputtenInfiltratieputten gaan dieper dan kratten. Deze putten zijn grote, verticaal geplaatste buizen. Ze zijn hol en hebben gaten in de wanden waarlangs het water in de grond kan sijpelen.  
  • Een meer ecologische oplossing is het gebruik van schelpen: grond eruit, geotextiel plaatsen en dan opvullen met schelpen. Via een aan- en afvoerleiding komt het regenwater in de put en wordt het overtollig water afgevoerd. 

Meer informatie over deze infiltratiemogelijkheden