Zonne-energie voor iedereen

Hoe creëren we zonne-energie voor iedereen: 5 lessen voor federale, Vlaamse en lokale beleidsmakers.

Hoe kan je op wijkniveau zoveel mogelijk zonne-energie opwekken? Hoe laat je alle inwoners uit de buurt van de opbrengst genieten? En hoe hou je het elektriciteitsnet stabiel? Na twee jaar onderzoek en een verdubbeling van het aantal zonnepanelen in de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg presenteert het project Buurzame Stroom zijn eindrapport. We zetten de vijf belangrijkste lessen op een rij.

Voor wie het nog niet wist: Buurzame Stroom is een  project dat ontstond op vraag van bewoners van de Dampoortwijk. Zij wilden samen investeren in groene energie. Het buurtproject Buurzame Stroom, is een samenwerking tussen Energent, de Stad Gent, Samenlevingsopbouw, de Energiecentrale, Fluvius, Ecopower, Universiteit Gent en de burgercoöperatie Partago. Op twee jaar tijd werden er in de wijken 2.535 zonnepanelen gelegd. Die kwamen op het dak van 102 gezinswoningen, 2 appartementsgebouwen, 8 huurwoningen, 2 scholen en 8 bedrijven of organisaties.  Ook gezinnen met een beperkt inkomen, bewoners met een niet-geïsoleerd dak, sociale huurders en mensen met een taalbarrière werden actief betrokken.

Maar daar eindigt het niet. De projectpartners formuleerden in hun eindrapport tal van nuttige aanbevelingen. Hoe creëren we zonne-energie voor iedereen: 5 lessen voor federale, Vlaamse en lokale beleidsmakers.

1. Verspreid correcte informatie

Buurzame Stroom toonde aan dat er nog altijd veel wantrouwen bestaat als het over zonnepanelen gaat. Zonnepanelen zouden niet meer renderen, de prijs zou te hoog zijn, een zuidgericht dak zou een vereiste zijn, … Stuk voor stuk misvattingen die de overheid de wereld kan uithelpen. Een campagne met objectieve informatie en sterke argumenten kan daartoe bijdragen.

2. Neem de administratieve last uit handen

Wanneer mensen zich een weg moeten banen tussen een jungle van premies, belastingsaftrekken en technische details, is de zin om te investeren in groene energie snel voorbij. Een neutrale partij die hen tijdens dit proces begeleidt en die met een totaalpakket de zorgen uit handen neemt, kan mensen over de streep trekken.

3. Ga soepeler om met energieleningen

Heb je niet de financiële middelen om in zonnepanelen te investeren? Dan is een energielening de beste vorm van alternatieve financiering. Maar om die breder toegankelijk te maken, moet de overheid het proces om een energielening aan te vragen eenvoudiger maken en de energielening voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar maken.

4. Maak ‘zonnedelen’ rendabel

Zonnedelen kan een oplossing zijn voor gezinnen die hernieuwbare energie willen opwekken, maar zelf geen geschikt dak hebben, een woning huren of in een appartement wonen. Zij kunnen investeren in zonnepanelen op een dak in de buurt en zien de opbrengsten van die zonnepanelen rechtstreeks verrekend op hun energiefactuur. Dat kan vandaag al, maar momenteel is het systeem niet rendabel omdat de kosten om het elektriciteitsnet te gebruiken te groot zijn. Hierdoor gaat een groot potentieel aan hernieuwbare energie verloren.

5. Blijf inzetten op lokale proefprojecten

De boodschap die Ruud Kempener van de Europese Commissie gaf tijdens het slotmoment van Buurzame Stroom is er eentje om te onthouden. Hij onderstreept het belang van projecten als Buurzame Stroom en de rol die steden en gemeenten daarbij kunnen spelen.

Meer weten?

Bezoek webpagina van Buurzame Stroom