PFAS-vervuiling vastgesteld op terrein in Gentbrugge en Wondelgem

Omwonenden krijgen de raad om geen groenten en fruit meer te eten uit eigen tuin, of om geen grondwater meer te gebruiken.

Omwonenden van wijkpark De Porre in Gentbrugge krijgen de raad om geen groenten en fruit meer te eten uit eigen tuin, of om geen grondwater meer te gebruiken. Er is een PFAS-vervuiling vastgesteld. Dat geldt ook voor het terrein van de brandweerpost in Heinakker in Wondelgem. Bewoners worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De door de OVAM en Agentschap Zorg en Gezondheid aanbevolen maatregelen zijn er in afwachting van bijkomend onderzoek.

In de nasleep van het PFAS-schandaal in Zwijndrecht vroeg de Vlaamse overheid alle steden en gemeenten om op zoek te gaan naar terreinen waar er mogelijk een vervuiling met PFAS zou kunnen zijn. Bijzondere aandacht ging naar brandweer­oefenterreinen en -kazernes, omdat blusschuim vaak PFAS bevat. Op basis van de informatie die de gemeenten bezorgden, zijn intussen in heel Vlaanderen al 803 risico­locaties geïdentificeerd door de OVAM.

Ook op drie Gentse locaties is nu bodemverontreiniging vastgesteld. Het gaat om de brandweerpost in Heinakker (Wondelgem), de voormalige brandweerpost Oost in Gentbrugge (nu wijkpark De Porre) en de brandweerschool in Mendonk.

Bewoners persoonlijk geïnformeerd

Gentenaars die binnen een perimeter van 500 meter van het wijkpark De Porre in Gentbrugge wonen, krijgen het advies om geen grondwater te gebruiken behalve voor het doorspoelen van toiletten of het afspoelen van een terras. Wie dichterbij woont, binnen een perimeter van 100 meter, eet ook beter geen groenten, fruit of eieren uit eigen tuin. Het voormalige gebouw van de brandweer is er momenteel in gebruik door SANTO voor onder andere ateliers, exposities en sport. Zij kunnen ongehinderd verder gebruik maken van de site als zij – wat nu al gebeurt – regelmatig schoonmaken.

Hetzelfde advies geldt voor bewoners die rond de brandweerpost in Heinakker in Wondelgem wonen. Rond de brandweerschool van Mendonk is er geen directe bewoning. Alle bewoners worden op donderdag 20 en vrijdag 21 januari 2022 per post op de hoogte gebracht. Ook de bedrijven rond de brandweerschool worden nog verwittigd.

We vragen de bewoners om de door de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid voorgestelde voor­zorgs­maat­re­ge­len goed op te volgen. Voor alle terreinen is bijkomend onderzoek nodig. De Stad Gent doet er alles aan om hier vaart achter te zetten. Een bodem­sa­ne­rings­des­kun­di­ge doet nog deze week extra onderzoek in Gentbrugge. Wondelgem volgt zo snel mogelijk.

Tine Heyse , schepen van Milieu, Klimaat en Wonen

Wondelgem: brandweerpost Heinakker en begraafplaats Viaductstraat

In juni 2021 kreeg de Stad Gent van Vlaanderen instructies om rond twee terreinen in Wondelgem ‘no-regretzones’ in te voeren. Dat zijn zones waar uit voorzorg veiligheidsmaatregelen worden genomen in afwachting van het onderzoek, omdat er een kans bestaat dat er PFAS-vervuiling aanwezig is. Het gaat over de brandweerpost in Heinakker en de parking van de begraafplaats in de Viaductstraat, een voormalig oefenterrein van de brandweer. Alle bewoners binnen een perimeter van 100 meter werden uit voorzorg op de hoogte gebracht.

Ondertussen nam de OVAM bodem- en grondwaterstalen. Die tonen aan dat het terrein van de brandweerpost in Heinakker vervuild is met PFAS, in tegenstelling tot de parking van de begraafplaats in de Viaductstraat: die blijkt niet vervuild.

Gentbrugge: wijkpark De Porre

Op basis van de richtlijnen van de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid in juni 2021 was het niet nodig om ter hoogte van het wijkpark De Porre no-regretmaatregelen te nemen. Gelet op het gebruik van de site en de ligging in een woonwijk vroeg de Stad Gent toch om bijkomend advies. De snelle bemonstering door de OVAM wordt door de Stad zeker geapprecieerd.

Omdat de eerste resultaten aantonen dat er PFAS-vervuiling aanwezig is, volgt er bijkomend onderzoek om de ernst van de situatie in kaart te brengen. Deze week worden daarvoor reeds de nodige boringen uitgevoerd.

 

Lokale maatregelen en informatie: www.stad.gent/pfas, vragen over PFAS op Gents grondgebied: milieuenklimaat@stad.gent , tel. 09 268 23 00. Meest recente informatie van Vlaanderen: www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling. Algemene vragen over PFOS: pfas@vlaanderen.be