Nieuw park en speelbos voor kanaaldorpen Doornzele en Terdonk

De kanaaldorpen Terdonk en Doornzele hebben een nieuw park en speelbos.

Een jaar na de start van de werken hebben de kanaaldorpen Terdonk (Gent) en Doornzele (Evergem) een nieuw park en speelbos met een nieuw en veilig fietspad, een uitkijkpunt, wandelpaden en ontmoetingsplekken. Op zondag 8 september 2019 zijn alle omwonenden en geïnteresseerden welkom op een inhuldigingsfeest.

Het park Doornzele-Kanaalzijde is in totaal 5 hectare groot (10 voetbalvelden) en ligt langs de Langerbruggekaai, tussen het kraanbedrijf Sarens en de woonkernen van Doornzele en Terdonk. De werken zijn het sluitstuk van de inrichting van een reeks van koppelingsgebieden – overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie – rond Doornzele en Terdonk.

Van industriezone tot park

Het nieuwe park ligt op een terrein dat vanuit de industrie teruggeven wordt aan de bewoners. OVAM heeft eerst de bodem gesaneerd. De bodemverontreiniging was enerzijds afkomstig van industriële activiteiten en anderzijds het gevolg van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog, gericht op de nabijgelegen olieraffinaderij.

De zone langs de Lochtingsstraat, vlak bij de dorpskern, is nu een halfopen parkzone met bomen, bosjes en gras. In de buurt van het Zuidledeplein is er een speelbos met natuurlijke spelelementen, slingerende paadjes en boomstammen. Het terrein werd afgedekt met teelaarde en opnieuw gemodelleerd met heuveltjes.

Dankzij dit project wordt 4,5 hectare bijkomend park gerealiseerd in de Gentse kanaalzone. Daarvan is 3 hectare bos, wat past in onze ambitie om deze legislatuur meer dan 90 hectare extra bos in Gent te realiseren. Ook het nieuwe fietspad, de ont­moe­tings­plaat­sen en de heraanleg van het Terdonkplein zijn een opwaardering van de buurt.

Astrid De Bruycker , schepen van Openbaar Groen

Het zuidelijk deel, dicht bij het industrieterrein van Sarens, ligt lager, en is aangelegd als een natuurlijke zone met ruimte voor bomen, struiken, rietoevers en een poel. Om de groenbuffers en het speelbos vorm te geven, zijn in totaal 18.000 jonge boompjes aangeplant. De drukke Langerbruggekaai is volledig afgescheiden van het park door een haag met 2.000 haagplanten.

Centraal in het park, midden in het groen, ligt een speelweide met rondom heuveltjes die uitzicht bieden op het kanaal Gent-Terneuzen. Vanop het uitkijkpunt, opgebouwd uit zes zeecontainers, kan je de verbinding met de Moervaart en de bedrijvigheid in het havenlandschap bewonderen.

De Stad Gent ontving enkele jaren geleden een memorandum van de inwoners van Terdonk met onder andere de vraag naar extra speelruimte. Het speelbos en park komen daaraan tegemoet.'

Elke Decruynaere , schepen van Jeugd

Van spoorweg tot fietsas

De 675 meter lange spoorwegbedding langs dit koppelingsgebied werd ingericht als een groene fiets- en wandelverbinding. De verbinding maakt deel uit van een vrijliggend fietspad doorheen de Gentse haven. Dankzij alle nieuwe fietsverbindingen zal je kunnen fietsen door overwegend verkeersvrije en groene buffers van Langerbrugge tot Rieme. Langs de oude spoorwegbedding vind je nu drie ontmoetingspleintjes met bankjes en zitmuren.

De totale kostprijs voor de realisatie van het park Doornzele-Kanaalzijde bedraagt 750.000 euro. De Vlaamse overheid neemt bijna de helft (351.000 euro) voor haar rekening. Ook North Sea Port (76.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (202.000 euro), de gemeente Evergem (5.500 euro) en de Stad Gent (85.500 euro) dragen hun steentje bij. Daarnaast stond ook het nabijgelegen bedrijf Sarens (30.000 euro) mee in voor financiering van extra groenaanleg.