Groenzone langs bedrij­ven­ter­rein Wiedauwkaai heringericht, mét hage­dis­sen­ho­tel

De 4,5 hectare grote groenzone rond bedrijventerrein Wiedauwkaai werd heringericht met onverharde paden, meubilair, én een hagedissenhotel.

 

Na de zomer van 2023 start de verkoop van een twintigtal percelen op het vernieuwde bedrijventerrein Wiedauwkaai. In afwachting daarvan werd de 4,5 hectare grote groenzone rond het terrein alvast heringericht met onverharde paden, parkmeubilair, fietsenstallingen én een hagedissenhotel voor de zeldzame muurhagedis die in het gebied leeft.

Aan de Wiedauwkaai ontwikkelen de Stad Gent, sogent en de NMBS een kwalitatief en duurzaam bedrijventerrein voor kmo's. De Stad brengt de 26 resterende bedrijfspercelen na de zomer stapsgewijs op de markt, maar in afwachting daarvan kreeg de omliggende groenzone tussen het Pakketbootpad en kanaal De Lieve nu alvast een vernieuwde inrichting.

In 2021 werd deze strook Wondelgemse Meersen al opgeschoond en werden er extra bomen, struiken en planten aangeplant. Nu kreeg het gebied struinpaden, dat zijn wild gevormde wandelpaden geschikt voor een wandeling in een door de natuur gevormde omgeving. Vanop de nieuwe houten vlonder kijk je dan weer uit over de oude veenput. Er werden ook fietsenstallingen en parkmeubilair geplaatst om van deze plaats een ideale stop- en lunchplek te maken.

In de Meersen komt de zeldzame muurhagedis voor. Speciaal daarvoor heeft de Stad uit recupmateriaal het eerste hagedissenhotel van Gent gebouwd. De hagedissen kunnen er wonen, overwinteren, eitjes leggen en zich verstoppen voor natuurlijke vijanden. De stenen slaan warmte van de zon op en geven die weer af, ideaal voor de hagedissen om zich op te warmen. Dit 'hotel' kadert binnen het soortenplan van de Stad, dat aangeeft welke soorten belangrijk zijn voor Gent en wat we kunnen doen om ze te beschermen en ze te houden op de plaatsen waar ze nu leven.

We hebben opnieuw van een stuk van onze stad een hele bijzondere plek gemaakt. Werknemers van de bedrijven in de buurt en andere Gentenaars kunnen er elkaar ontmoeten en genieten van de rust in het groen. Ons allereerste hage­dis­sen­ho­tel bewijst bovendien nog maar eens dat we als Stad ook een groot hart hebben voor dieren.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen