De Beleidsgroep informeert

20 februari 2024: over Vorm DC, de nieuwe werking van GTB, het Lerend Netwerk Re-integratie en de samenstelling van de Beleidsgroep

Te gast bij Vorm DC

Peter Van de Veire stelt Vorm DC voor, het sectoraal vormingsfonds voor de dienstencheques sector. Aangezien zij zelf geen locatie in Gent hebben, huurden ze voor de Beleidsgroep de ZigZagHR-kantoorboot. Waarvoor hartelijk dank!

Voorstelling vernieuwde werking van GTB

VDAB en GTB zetten een bijzondere samenwerking op om de gedeelde ambities te bereiken. 

VDAB is de activeringsregisseur; hun bemiddelaars zijn trusted advisor voor alle werkzoekenden (regie over traject klant).

GTB als partner focust in de eerste plaats op klanten met een CMPPS-problematiek. 

Nieuw in de samenwerking is dat er in plaats van 1 subsidieovereenkomst nu een Vlaamse samenwerkingsovereenkomst gesloten is met 6 bij-aktes per deelopdracht:

  1. Gespecialiseerde oriëntering (specifiek voor klanten met een medische problematiek)
  2. Gespecialiseerde bemiddeling/jobhunting: richting betaald werk (REC of SEC)
  3. Activeringstrajecten: Werk/Zorg
  4. Begeleiding in het kader van arbeidsmatige activiteiten binnen Sociale Economie (AMA SEC)
  5. Opvolging klanten met advies Welzijn (bv. richting Geïntegreerd breed onthaal, AMA Welzijn, ….)
  6. Transitietrajecten: overgang onderwijs-werk

Lerend Netwerk Re-integratie: werking 2024

Het Gsiw Lerend Netwerk Re-integratie wordt op algemeen verzoek van de deelnemers verder gezet in 2024.

Het trekkerschap is in handen van een trio: Dominik De Pelsemaeker (GTB), Meggie Verstichele (I-Diverso) en Lien Allaert (Dienst Werk en Activering - Stad Gent). Het netwerk komt 3 keer samen, om kennis te delen en expertise rond re-integratie op te bouwen.

Terugkoppeling bezoekenronde 2023 bij leden van de Beleidsgroep

Er zijn een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Beleidsgroep gebeurd, zowel wat de organisaties betreft als personen.

Bedoeling is ook dat de Beleidsgroep meer werkt volgens strategische thema's. De planning voor 2025 wordt in het najaar opgemaakt op basis van de omgevingsanalyse die dan voorgesteld zal worden.

Voor 2024 staan o.a. nog de opvolging van Digitaal Werkt, Onderwijs-Arbeidsmarkt en de connectorrol op de agenda.

Geïnteresseerd in het volledig verslag van de Beleidsgroep?

Dat vind je hier PDF (298.67 kB)

Liever de algemene presentatie?

Ook die kan je hier vinden PDF (1.82 MB)