De Beleidsgroep informeert

4 juni 2024: over Leerwinkel De Stap en TOPunt, Groeiteam Gent en AMAL Gent

Te gast bij Leerwinkel De Stap en TOPunt Gent

In 2014 werd TOPunt vzw opgericht, ter verankering van een netoverschrijdende CLB-werking, uniek in Vlaanderen. In 2017 schrijven de 3 Gentse CLB’s samen een memorandum ter voorbereiding van het decreet m.b.t. leerlingenbegeleiding. In 2018 resulteerde dit in het Besluit Vlaamse Regering tot regio-afbakening van de Netoverstijgende Regionale Ondersteuningscellen (NROC’s).

TOPunt vzw gaat voor een kwaliteitsvollere begeleiding van de lerenden en professionalisering binnen de sector. Leerwinkel De Stap als deelwerking focust zich op het domein van gekwalificeerde uitstroom.

Voor al je vragen over opvoeden: Groeiteam Gent

Het Groeiteam Gent is ontstaan uit de behoefte aan en het recht op gemakkelijke toegang tot geïntegreerde info, wegwijs, verbinding en advies bij vragen over opgroeien, opvoeden en leren.

Daartoe wordt er met verschillende organisaties en diensten geïntegreerd samengewerkt in de onthaalfunctie rond opgroeien, opvoeden en leren.

Groeiteam Gent is zo de centrale plek voor alle vragen van Gentenaars rond opvoeding, onderwijs, vrije tijd en kinderopvang.

Wat doet AMAL Gent rond activering en werk?

Amal, het Agentschap voor Integratie en Inburgering in Gent, maakt (samen met partners) (de voordelen van) samenleven in diversiteit tastbaar voor elke Gentenaar en Gentse organisatie. Persoonlijk en op eigen ritme.

Amal bouwt een dienstverlening uit:

  • Voor de Gentse nieuwkomer / Gentenaar met een migratieachtergrond; 
  • Voor Gentse organisaties, lokaal bestuur en bedrijven;
  • Voor de Gentse samenleving;
  • In het kader van beleidswerk.

In de presentatie wordt dieper ingegaan op de verschillende pijlers van inburgering en op de verschillende projecten binnen het thema opleiding en werk.

Digitaal Werkt! Suggesties voor de toekomst

Tot slot gaf de Beleidsgroep nog input m.b.t. thema's en opportuniteiten voor acties in Gent rond digitalisering en werk.

Geïnteresseerd in het volledig verslag van de Beleidsgroep?

Dat vind je hier PDF (302.17 kB)

Liever de algemene presentatie?

Ook die kan je hier vinden PDF (4.4 MB)