Banner Gent, stad in werking

Historiek Gent, stad in werking

Nieuwsgierig naar de geschiedenis van Gent, stad in werking? Neem mee een kijkje in de historiek!

tijdslijn

1998

Mijlpaal

Project

Begeleiding van werkgevers bij het zoeken naar geschikte werknemers uit kwetsbare doelgroepen.

1999

Mijlpaal

Project

Mobiel infopunt voor laagdrempelige dienstverlening aan werkzoekenden. Voorloper van de Werkwinkels.

2000

Mijlpaal

Mijlpaal

Project

Jongeren ontdekken diverse beroepen en hun eigen talenten zodat ze  betere studie- of beroepskeuzes maken.

Project

Incubatiecentrum voor sociale economie en creatie van lokale tewerkstelling.

2001

Mijlpaal
2002

Mijlpaal

Project

Sociaal uitzendkantoor voor jongeren uit de kansengroepen.

2003

Mijlpaal

Project

Arbeidsbemiddelaars brengen werkgevers in contact met werkzoekenden. Opvolger van Jobserver.

Project

Pendelbusdienst voor uitzendkrachten in het Gentse havengebied.

2004

Project

Ervaringen bij aanwervingen voor Volvo en de toeleveringsbedrijven.

2005

Project

Begeleiding van werkzoekenden naar duurzaam werk in de bouwsector.

Project

Geestelijke gezondheidszorg voor medewerkers met ernstige privéproblemen en hun leidinggevenden.

Project

Deeltijdse opleidingen en koppeling van de leertijd aan werkervaring.

2006

Mijlpaal

Project

Duurzame mobiliteit en woon-werkverkeer in de Gentse regio. Opvolger van Uitzendbus.

Project

Intervisieforum dat de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt versterkt.

2008

Mijlpaal
2007

Project

Jaarlijkse beurs die het technisch en beroepsonderwijs onder de aandacht brengt van leerlingen.

2009

Project

Jongeren met migratieachtergrond getuigen over hun school- en werkervaringen.

Project

ESF-proefproject dat hooggeschoolde internationale talenten begeleidt naar werk.

2010

Project

Begeleiding van allochtone meisjes naar een diploma of hogere studies.

Project

Rolmodellen maken de social profit bekender bij de Turkse en Maghrebijnse gemeenschap.

2011

Mijlpaal

Project

Leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs vertrouwd maken met de arbeidsmarkt.

Project

Vormingspakket dat hooggeschoolde migranten leert een professioneel netwerk uit te bouwen.

2012

Project

Coaching van jongeren tussen 18 en 25 jaar naar een kwalificatie of diploma.

2013

Project

Leertafel als leervorm om een concreet vraagstuk samen met partners aan te pakken.

Project

Ankerfiguren van Oost-Europese origine vormen een brug tussen nieuwe EU-burgers en de VDAB.

2014

Project

ESF-project voor vindplaatsgericht werken en inzet van ankerfiguren naar werk.

Project

Buurtgerichte begeleiding van werkzoekenden en leefloners in hun zoektocht naar werk.

2015

Project

Begeleiding van werkzoekenden uit Midden- en Oost-Europa naar werk of opleiding.

Project

Bijeenkomsten door en voor jongeren om elkaar te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.

Project

Oost-Vlaamse ondernemingen begeleiden hoogopgeleide nieuwkomers naar een job op hun niveau.

2016

Project

Gezamenlijke initiatieven van de GSiW-partners naar werkgevers om gelijke kansen te bevorderen.

Project

Begeleiding van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers richting werk.

Project

Brochure over omgaan met anderstaligheid op de werkvloer.

Project

Onderzoek naar de waarde die werkgevers hechten aan attitudes.

2017

Mijlpaal