Skills Navigator maakt de match

Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in het havengebied van North Sea Port aanpakken.

Cobot

Hoe lossen we de kloof op tussen de vaardigheden die gevraagd worden op de arbeidsmarkt en de aanwezige vaardigheden bij werkzoekenden? Vooral op het vlak van digitale skills doet de regio Gent het niet goed, terwijl die steeds vaker en in meer en meer verschillende beroepen gevraagd worden, Het gevolg is een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk dus cruciaal.

Samen de kloof wegwerken

Wil regio Gent zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren. Het project Skills navigator helpt daarbij, door de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in het havengebied van North Sea Port en andere havens in de grensregio (zoals Antwerpen en Brugge) aan te pakken. 

  • Door jongeren en werkzoekende juist te oriënteren richting een job op maat van zijn/haar skills en een vervullende loopbaan.
  • Door werkgevers te helpen om de mismatch beter in te schatten zodat ze hierrond meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Provincie Oost-Vlaanderen cofinanciert de inzet van de Stad Gent in dit project.

Werken in de haven, iets voor jou?

Heel wat bedrijven in North Sea Port zijn op zoek naar talent binnen verschillende domeinen. Maak kennis met Renewi (hernieuwbare energie), Mainfreight (logisitiek), Arcelor Mittal (ICT), G4S (veiligheid), ABS (productie) en Galloo (maritieme sector). 

Partners

Stad Gent (projectverantwoordelijke), Stad Antwerpen, Rotterdam, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis – Plantijn Hogeschool, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Kazi nv, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Stichting STC-Group, VDAB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Portstream b.v.