Gebruiksvoorwaarden website Stad Gent

Inhoud en aansprakelijkheid

Stad Gent levert de grootste inspanningen om de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen we de juistheid niet altijd voor 100% garanderen. Je kan dus geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

De Stad Gent en alle partijen die onze website van informatie voorzien, zijn daarom niet aansprakelijk voor de:

  • Juistheid of volledigheid van de informatie op de website
  • Mogelijke virussen en de eventuele schade die hieruit voortvloeit
  • Slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website

De Stad Gent kan de inhoud van de website steeds aanpassen, wijzigen of aanvullen en dat zonder aankondiging of kennisgeving.

Jouw gebruik van de website

Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden.

Je gebruikt onze website op eigen risico. Je kan Stad Gent niet aansprakelijk stellen voor de eventuele directe of indirecte schade opgelopen door toegang of foutief/onaangepast gebruik van (de informatie op) deze website of het softwaresysteem.     

Aansprakelijkheid voor schade door externe links

Het opnemen van externe links wijst niet automatisch op enig verband, partnerschap of goedkeuring.  Daarom kan de Stad Gent de kwaliteit van of toegang tot deze websites niet garanderen.

In geen geval kan je de Stad Gent aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze externe links, software of informatie.

Intellectueel eigendom van Stad Gent

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren toe aan de Stad Gent. Inclusief teksten, beelden, logo’s …

De informatie op deze website mag je alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, mits bronvermelding.

Wil je teksten, beelden of andere informatie reproduceren of op een andere manier verspreiden, dan moet je eerst toestemming vragen aan de Stad Gent.

Geschillen die voortkomen uit gebruik website

Alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website vallen onder het Belgische recht. Bevoegd zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.