Voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt

In de Muide komt er een uniek proefproject: Onder het voetbalveld komt een warmtenet voor de huizen en sociale woningen in de buurt.

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de Stad Gent boringen laten uitvoeren om de ondergrond onder het voetbalveld als bron van warmte te gebruiken. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het proefproject een succes is, komen er meer van dit soort netten. Dit past binnen de ambitie om tegen 2050 alle gebouwen te verwarmen met 100% hernieuwbare energie, onafhankelijk van fossiele brandstoffen.

 

Voetballen op een BEO-veld

In 2023 wordt het voetbalveld van Standaard Muide opnieuw aangelegd. Dat is de ideale gelegenheid om boringen uit te voeren in de ondergrond, in totaal 30 boringen van 150 meter diep. Daarbij zullen leidingen geplaatst worden waardoor de warmte uit de ondergrond naar een buurtwarmtenet gebracht wordt, een BEO-veld. Dat is een soort grote centrale verwarming waarbij geïsoleerde buizen warm water tot in de gebouwen brengen. Sociale appartementen van WoninGent en particuliere woningen langs het voetbalveld zullen worden aangesloten. Samen met de buren organiseert de Stad een participatief traject over hoe ze kunnen aansluiten op het warmtenet.

Warmte uit de bodem

In de dichtbebouwde stadskern van Gent is er in privé-tuinen weinig plaats voor boringen voor aardwarmte. Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de Stad Gent boringen laten uitvoeren om de ondergrond onder het voetbalveld als bron van warmte te gebruiken. Ook vernieuwend is dat het warmtenet zal dienen om in bestaande woningen fossiel aardgas te vervangen door een duurzaam alternatief.

Onafhankelijk van gas

De wijk Muide-Meulestede is in het Gents klimaatplan aangewezen als pilootwijk voor fossielvrije verwarming van woningen. Als dit project succesvol blijkt, zal de stad een aanpak uitwerken om meer van deze collectieve warmtenetten aan te leggen.

We moeten zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen. Voor het klimaat en voor onze veiligheid. Warmtenetten op hernieuwbare energie kunnen burgers beschermen tegen hoge energiefacturen.“

Samen met de buurt

Tijdens een infomoment op 13 september 2022 in de kantine van FC Standaard Muide informeerden we bewoners van de woningen en appartementen rondom het voetbalveld over dit project. Dit was het startschot van een open dialoog met betrokken bewoners over het lokale warmtenet.

We starten nu een werkgroep met bewoners om ons te verdiepen in het reilen en zeilen van zo’n warmtenet, we nodigen experten uit en bezoeken enkele voorbeeldprojecten. Zo werken we stap voor stap aan een organisatiemodel om dit collectieve warmtenet te beheren en bereiden we woningen voor op de aansluiting op de lokale, hernieuwbare warmte.

Alle bewoners van woningen en appartementen die grenzen aan het voetbalveld krijgen in november een uitnodiging voor een eerste vergadering van de werkgroep. De bredere buurt houden we op de hoogte van de vorderingen via een nieuwsbrief. Updates over het project kan je via deze pagina's vinden.