Herinrichting voetbalveld Standaard Muide

De voetbalclub krijgt een extra oefenveld en kleedkamers.

De voetbalploeg Standaard Muide kent een florerende jeugdwerking. Stad Gent wil dit ondersteunen. Samen met Farys werkten de partners een masterplan uit om het terrein beter in te richten.

Naast de bestaande cafetaria komt een klein oefenveld voor jeugdspelers. Het zal worden gebruikt voor trainingen in de werkweek in de vooravond, op woensdagnamiddag en in het weekend overdag.

Het gebouw met de huidige kleedkamers krijgt een extra verdieping met kleedkamers. Stad Gent en Farys hebben begin september 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd.

Mogelijkheden voor de buren

De herinrichting van het terrein biedt ook mogelijkheden voor de buurt. Het plan voorziet een groenere inrichting met meer bomen en minder verharding. Daarnaast zullen de bewoners van een groot aantal van de aanpalende huizen in de Dukkeldamstraat en de Manchesterstraat een poortje kunnen maken naar het terrein en via het terrein naar de Dukkeldamstraat of de New Orleansstraat kunnen doorsteken.

Bij de herinrichting wordt er ook gewerkt aan duurzame energie. Door geothermische boringen kan er energie uit de bodem gehaald worden om huizen te verwarmen, zónder aardgas. Stad Gent bekijkt met de buren hoe zij kunnen meestappen in dit verhaal.