Van Afrit Drongen tot Living in 't Park: al steun voor twaalf gratis evenementen

Daarvan zijn er zeven die voor het eerst een aanvraag indienden, zoals Afrit Drongen, Living in 't Park en de Schipperskaaifeesten.

Een beeld van een van de vorige edities van Living in 't Park in Wondelgem

De Stad Gent ondersteunt evenementen die gratis en integraal toegankelijk zijn voor het publiek met een subsidie van minimaal 2.000 en maximaal 30.000 euro. Al twaalf evenementen krijgen dit jaar een subsidie toegekend, waarvan zeven voor het eerst. Het Copacobana-festival kreeg eerder een meerjarige subsidie toegekend en krijgt dus ook steun voor dit jaar.

Het subsidiereglement voor evenementen werd recent aangepast. Zo zijn de aanvraagtermijnen flexibeler en kunnen organisatoren tot drie maanden voor de start van een evenement een aanvraag indienen. Op die manier kunnen nieuwe ideeën sneller vorm krijgen. Daarnaast is er bij lopende aanvragen meer tussentijds overleg mogelijk.

Het vernieuwde sub­si­die­re­gle­ment werkt. Zeven van de twaalf evenementen die we vandaag goedkeuren, zijn initiatieven die voor het eerst inschreven. Het is goed dat geëngageerde eve­ne­men­ten­or­ga­ni­sa­to­ren nu vroeg op het jaar zekerheid hebben over het financiële plaatje. Dat geeft rust, en kan meer mensen over de streep trekken om te organiseren.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten