Jongeren geven idee over Gent, architecten in spe gaan ermee aan de slag

In 2024, wanneer Gent Europese Jongerenhoofdstad is, tonen de architecten het resultaat in een expo en een bouwkamp.

Tijdens een bevraging hebben zo'n vijftig jongeren hun mening gegeven over hun leefomgeving in Gent. Student-architecten gaan daar vanaf september mee aan de slag. In 2024, wanneer Gent Europese Jongerenhoofdstad is, tonen ze het resultaat in een expo en een bouwkamp.

De voorbije weken werden een vijftigtal jongeren aan de tand gevoeld over de kwaliteit van hun leefomgeving. Waar komen ze graag in Gent? Welke plek vermijden ze, en wat missen ze in de stad? Met de resultaten gaan ontwerpopleidingen het komende academiejaar aan de slag. De resultaten zullen in 2024, wanneer Gent Europese jongerenhoofdstad is, uitmonden in een expo, een lezingenreeks, een bouwkamp en meer.

Als we jongeren willen laten participeren, vragen we vaak louter feedback over plannen van beleidsmakers, stadsdiensten of ontwikkelaars. Dit keer formuleren jongeren zelf de voorstellen vanuit hun eigen noden. Ze ontwerpen die ook zelf en gaan een aantal ervan ook echt samen bouwen. Dat is echte betrokkenheid van jongeren op de stad.

Peter Vanden Abeele , Stadsbouwmeester Gent

Jongeren willen meer ruimte

Uit de bevraging blijkt dat jongeren bijvoorbeeld meer banken en vrije buiten- en binnenruimte willen om te sporten. Ze vragen ook meer openbare toiletten en veilige routes doorheen de stad. Jongeren storen zich dan weer aan vuilnis, openbare dronkenschap, onveilig verkeer, en ze maken zich erg ongerust dat ze in de toekomst geen betaalbare woning zullen vinden.

Architectuurscholen krijgen tot na de zomer de tijd om op basis van die resultaten opgaves uit te werken. Nadien gaan scholieren en studenten ontwerpen uittekenen en ook echt testen met tijdelijke constructies in de stad.

Jongeren hebben een heel eigen kijk op publieke ruimte en de stedelijke omgeving. Bij ontwikkelingen bekijken we die meestal enkel vanuit een 'volwassen' standpunt. Met dit project kijken we door de ogen van jongeren.

Filip Watteeuw , schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw

Een van de speerpunten van Gent als Europese Jongerenhoofdstad is meer fysieke en mentale ruimte geven aan jongeren. Dit project past perfect binnen onze missie om jongeren mee de stad te laten maken.

Hafsa El-Bazioui , schepen van Jeugd

Het Architectuur Platform Gent leidt de manifestatie. Ook het Deeltijds Kunstonderwijs Gent en Sint-Lucas Kunsthumaniora richten ateliers in. Verschillende jongerenorganisaties zorgden voor een klankbord: In-Beeld, Jes vzw, de jongeren van European Youth Capital, de scouts in Drongen en de jeugdwerking Watersportbaan van de Stad Gent.