Professionele info over lichtplan

Meer info voor de professioneel geïnteresseerde over lichtplan: detailplannen, historiek, energiebesparing en aanpak lichthinder.

Achtersikkel verlicht
Achtersikkel Verlicht

Historiek en realisaties van het lichtplan

Sinds 1999 heeft Gent een lichtplan. Je ontdekt er alles van in deze presentatie.

Lichtplan bespaart energie

De doelstelling is dubbel:

 1. Meer duurzame, energie-en milieuvriendelijke verlichting voorzien.
 2. Een forse besparing op de energiefactuur realiseren.

De Stad Gent is al meer dan twintig jaar bezig aan de realisatie van het lichtplan. Rationeel energiegebruik (REG) is hier een wezenlijk onderdeel van.  De REG-acties zorgen voor een energiezuinigere verlichting, zonder evenwel de (verkeers)veiligheid in het gedrang te brengen, concreet door:

 • Vervanging van kwikdamplampen volgens ‘Eu-verplichting'
 • Vervanging van traditionele verkeerslichten door LED- verlichting
 • Verlagen van het gemiddeld vermogen van de lampen met minstens 1 niveau
 • Armaturen behouden en werken met nieuwe generatie lampen met elektronische voorschakelapperatuur
 • Op bepaalde plaatsen geen nieuwe masten te voorzien.

Hierbij een voorbeeld van nieuwe zuinige LED- verlichting aan opera.

Lichtvervuiling en lichthinder aanpakken

Twee neveneffecten van de toenemende 24-uurseconomie zijn lichtvervuiling en lichthinder.

 • Lichtvervuiling is de overbelichting van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht.
 • Lichthinder is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden.

Het Lichtplan pakt deze problemen aan en zet concreet in op:

1.  Verlichting op de juiste plaats en op het juiste moment.

 • Vermindering van het algemeen verlichtingsniveau van de volledige stad door de juiste verlichting voor de juiste activiteit, het juiste tijdstip en met de juiste technologie.
 • Zo brandt in Gent de monument- en sfeerverlichting enkel tot middernacht, nadien blijft enkel de functionele straatverlichting over.

2. Gebruik van de juiste materialen

 • Juiste posities en hoogtes van lichtpunten
 • Strooilicht vermijden via vlakke in plaats van bolle lichtkappen
 • Indirecte verlichting in parken voor nachtrust van flora/fauna.

3. Plan voor verlichting Kanaalzone

In een derde fase van het lichtplan, adviseert de stad Gent de havenbedrijven over

 • De keuze van verlichtingsopstelling (conform EU-norm)
 • Het tegengaan van lichthinder in de Kanaalzone (lichten niet overal hele nacht branden bij geen activiteit).

4. Aanpak storende verlichting - advies en reglementering

Felverlichte uithangborden of verblindende spots aan gevels, té felle etalageverlichting, slecht geplaatste of slecht gerichte verlichting... zijn hinderlijk zijn en verstoren het nachtelijk straatbeeld. 

Om lichthinder tegen te gaan, werkt de Stad Gent aan:

 • Informatie en sensibilisering van particulieren en handelaars
 • Normering en handhaving (verlichtingsnormen, vergunningen, reglementen...). In het lichtplan staan al algemene richtlijnen voor private verlichting. 

Professioneel geïnteresseerd: lichtplannen in detail 

Het volledige lichtplan is opgemaakt in verschillende fasen:

 • Lichtplan fase 1: plan voor de hele binnenstad  (1999)
 • lichtplan fase 2 : deelverlichtingsplannen  en plan voor de Gentse rand, met visie en alle detail info over het globale lichtplan. (2006)
 • Lichtplan fase 3: voor Gentse haven en kanaalzone (2011)

Lichtplan fase 1 en 2

Lees het plan PDF (51.58 MB)

Lichtplan fase 3

Je leest er alle details over het lichtplan, fase 3, van de Gentse haven en Kanaalzone.

Lees het plan PDF (6.07 MB)

Lees de brochure Lichtplan uitgelicht

Lees nog meer detailuitleg over het lichtplan:

Over de historiek en opmaak van het lichtplan
Over de meerwaarde van het lichtplan
Het lichtplan in de praktijk.
...

Lichtplan uitgelicht PDF (2.99 MB)

Infomoment bedrijven Lichtplan Kanaalzone: praktische tips voor energiezuinige buitenverlichting

In het voorjaar 2023 organiseerde stad Gent een infomoment voor bedrijven met meer uitleg over Hoe je buitenverlichting energiezuiniger en duurzamer maken?

Concreet kwamen deze onderwerpen tijdens het infomoment aan bod:

 • info over het lichtplan en de verLEDding van de openbare verlichting in de haven
 • info over gratis energiecoaching van de Stad Gent  + voorbeeld van een havenbedrijf dat al slim verlicht
 • info over hoe je de buitenverlichting van je bedrijf energiezuiniger kan maken.

In deze presentatie 'aanpak buitenverlichting bedrijventerreinen haven en kanaalzone' lees je er meer over.

Stedelijk lichtadviseur Bart neemt je mee door het avondlijke Gent