Jouw vereniging in de Hobbyzoeker

Elke vereniging (sport, cultuur, jeugd,...) met een aanbod naar 0-30 jarigen kan haar vrijetijdsaanbod bekend maken in de Hobbyzoeker.

Uw vereniging bekendmaken in Gent

Elke sport-, cultuur-, jeugd- en andere vereniging met een (socio-cultureel) aanbod naar jeugd (0-30 jaar) kan haar aanbod bekend maken op de website van de Stad Gent. Gentenaars (kinderen, jongeren, ouders,…) op zoek naar een hobby kunnen vervolgens alle info vinden in de Hobbyzoeker (zowel in lijst- als kaartweergave) of in de algemene zoekbalk van de stadswebsite.

Jeugddienst beheert de info

Alle gegevens van uw vereniging/organisatie voor kinderen en/of jongeren (naam, contactgegevens algemeen, aanbod, contactpersonen) worden beheerd op en vanuit de Jeugddienst.

Uw vereniging nog niet in de Hobbyzoeker?

Als uw vereniging nog niet opgenomen is in onze vrijetijdsdatabank kan u de vrijetijdsinformatie gewoon doormailen naar de infobalie van de Jeugddienst. Gebruik hiervoor het voorziene document en verstuur dit naar jeugddienst@stad.gent

Vul dit document in

en verstuur het naar jeugddienst@stad.gent DOCX (17.69 KB)

Elke vereniging krijgt een eigen uniek online verenigingsportaal

Eénmaal een vereniging is opgenomen in de "vrijetijdsdatabank jeugd" wordt er voor die vereniging een eigen uniek online verenigingsportaal aangemaakt. Enkel gekende contactpersonen van de vereniging zelf krijgen toegang tot dit unieke verenigingsportaal (mits inloggen met een Mijn Gentprofiel).

Wat moet de contactpersoon van de vereniging doen? 

  • Een Mijn Gentprofiel aanmaken en inloggen. Dat kan zo.
  • Doorklikken naar "Beheer uw vereniging/organisatie”  

Wat kan de contactpersoon aanvangen op het eigen verenigingsportaal?

Als (één van de) verantwoordelijke(n) van uw vereniging krijgt u inzage in de eigen verenigingsgegevens en kunt u de verenigingsgegevens op eender welk moment (24/7) online aanpassen.

Welke verenigingsgegevens worden getoond?

De beschikbare verenigingsgegevens zijn 

  • Algemene organisatiegegevens: naam vereniging, adres, telefoon/gsm, organisatiemail, website, Facebook,
  • Contactperso(o)n(en) van de vereniging
  • De vrijetijdsactiviteit(en): omschrijving, locatie, doelgroep, leeftijdscategorie, momenten van het aanbod

Een deel van deze info (organisatiegegevens en vrijetijdsactiviteiten) stroomt door naar de Hobbyzoeker. De gegevens van de contactpersonen zijn enkel bedoeld om een vlotte communicatie tussen de Stad en uw vereniging mogelijk te maken. 

Resultaat? 

Als elke vereniging de eigen gegevens actueel houdt, dan heeft de (info-zoekende) Gentenaar altijd de meest recente informatie van elke vereniging online beschikbaar.