Fiscale attesten uitgereikt door erkend jeugdwerk

Erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscale attesten geven aan de ouders van hun leden of deelnemers.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Jeugddienst levert jaarlijks de juiste formulieren zodanig dat erkende jeugdwerkinitiatieven fiscale attesten kunnen uitreiken aan de ouders voor deelnemers aan het vakantie of opvangaanbod.

Een vereniging kan fiscale attesten geven voor bijvoorbeeld een deelname aan een kamp, een driedaagse of een bezoek aan het speelplein. Het jaarlijks lidgeld komt hiervoor niet in aanmerking.

Voorwaarden

Een jeugdwerkinitiatief kan enkel fiscale attesten uitreiken aan ouders als

 • het jeugdwerkinitiatief erkend was door de stad in het inkomstenjaar (voorgaand kalenderjaar)
 • het deelnemend kind jonger was dan 12 jaar.
 • het deelnemend kind of jongere met een zware handicap jonger was dan 18 jaar.
 • het gaat over de kostprijs voor vakantie- of opvangaanbod (niet over lidgelden)

Het fiscaal attest dat wordt uitgereikt aan ouders moet bestaan uit twee luiken.

Formulier luik 1 is een -niet bewerkbaar en vanuit de Stad ondertekend- document (pdf) waarin de naam en de locatie van de vereniging zijn vermeld, alsook de bevestiging van erkenning in het afgelopen kalenderjaar.

Formulier luik 2 is een aanpasbaar document (*.docx) waarin elke vereniging de gegevens per kind (deelnemer aan vakantieaanbod) kan invullen per vakantieperiode. Hierop vermeldt de vereniging:

 • volgnummer van het attest
 • naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven
 • de naam en voornaam van het kind
 • de geboortedatum van het kind (zie leeftijdsvoorwaarden hierboven)
 • de periode waarin het kind werd opgevangen (van de betaalde activiteit)
 • het aantal opvangdagen
 • het dagtarief (er is maximum 11,20 euro per dag aftrekbaar)
 • het totaal ontvangen bedrag

Bedrag

Welke kost is fiscaal aftrekbaar?

 • Aftrekbare bedragen gaan enkel over de kost van deelname aan vakantieaanbod (kamp, uitstappen, weekends, meerdaagse) en niet over lidgelden.
 • Het aftrekbaar bedrag voor ouders bedraagt voor aanslagjaar 2020 maximum 11,20 euro per dag.

Procedure

Timing

 • Op een fiscaal attest wordt enkel het vakantieaanbod vermeld dat doorging tijdens het afgelopen kalenderjaar.
 • Gezinnen/ouders/voogd vullen hun belastingformulier in ergens tussen april en half juli (indien via tax-on-web).
 • Het is wenselijk dat jeugdwerkinitiatieven de fiscale attesten 2019 aan de betrokken ouders/gezinnen kunnen doorsturen tegen half april van 2020.

Nieuw

Erkende jeugdverenigingen met een eerstelijns jeugdwerkaanbod kunnen beide formulieren (luik 1 en 2) terugvinden op hun eigen uniek verenigingsportaal. Helemaal onderaan dit verenigingsportaal (onder het luik documenten/ fiscale attesten) zijn de documenten downloadbaar. Verenigingsverantwoordelijken kunnen inloggen met een Mijn Gentprofiel.