Nieuwe uitgave van Archeologisch onderzoek in Gent rolt van de pers

Negende volume van Archeologisch onderzoek in Gent te koop vanaf 6 maart.

Vanaf 6 maart 2021 kan je het negende volume van Archeologisch onderzoek in Gent kopen in De Zwarte Doos, de Stadswinkel, het STAM en de Sint-Pietersabdij. Ook deze editie verzamelt de resultaten van klein- en grootschalig archeologisch onderzoek in Gent en haar deelgemeenten. Het boek is te koop aan 25 euro.

In deze rijk gevulde uitgave maken we opnieuw een vogelvlucht over Gent en dit doorheen verschillende archeologische en historische perioden. Het boek bevat artikels over zowel vondstmeldingen als uitgebreid onderzochte sites, en dit steeds met een archeologische, historische, landschappelijke of bouwhistorische inslag. Zo geeft deze editie onder andere een totaaloverzicht van alle archeologische waarnemingen op de Bijlokesite, alsook inzicht in het in detail uitgewerkte onderzoek van een beerput in de voormalige moestuin. Naast diverse  locaties in de stad, worden ook de deelgemeenten Sint-Amandsberg, Gentbrugge en Ledeberg aangedaan. Hierbij wordt er als het ware een tijdreis ondernomen vanaf de steentijd om te eindigen in een burgerlijke schuilplaats uit de Tweede Wereldoorlog.

Naast de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg, die zich borg stelt voor heel wat archeologisch onderzoek op Gents grondgebied, voeren ook private bureaus archeologisch onderzoek uit. Het is vanzelfsprekend dat ook hun uitgewerkte verslagen opnieuw een plaats krijgen in deze jaargang van Archeologisch onderzoek in Gent.

De realisatie van het boek was ook deze keer mogelijk dank zij de goede samenwerking tussen de Stad Gent en de vriendenkring Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument vzw (GVSALM). 

 

Praktisch:
Archeologisch onderzoek in Gent, nr. 9 is te koop aan 25 euro in:

- De Zwarte Doos, de Stadswinkel, het STAM en de Sint-Pietersabdij.

De voorgaande edities zijn ook nog steeds te koop aan 20 euro per stuk.