Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg - Stadsarcheologie - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

Al meer dan 45 jaar zet Stadsarcheologie zich in voor het onderzoeken, waarderen en beschermen van het Gentse archeologisch patrimonium.

Dit doen we onder andere door:

• Het opvolgen en uitvoeren van het volledige archeologische traject bij projecten van Stad Gent (van archeologienota tot terreinwerk; van vondstenverwerking tot rapport)
• Het bewaren en ontsluiten van de archeologische archieven in het erkende onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos
• Het begeleiden van archeologisch onderzoek uitgevoerd door private archeologische bedrijven
• Het communiceren rond het Gentse onder- en bovengrondse verleden
• Het faciliteren van onderzoek naar de Gentse stadsgeschiedenis

Wil je je verdiepen in de Gentse stadsgeschiedenis?

Bij Stadsarcheologie kan je ook terecht voor informatie over:
• Een bezoek aan een archeologische opgraving
• Een bezoek aan de archeologische depots in De Zwarte Doos
• Voordrachten en lessen over de Gentse stadsgeschiedenis en archeologie
• Het raadplegen van de archeologische archieven
• Informatie over publicaties over het Gentse archeologische verleden
• De overdracht van archeologische vondsten


Mira Van Olmen, directeur

Locatie