Historische waterweg in Gent

Lezingen over erfgoed, archeologie en monumentenzorg

Bericht i.v.m. de voorjaarslezingen van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie:


 

Bericht i.v.m. de voorjaarslezingen van de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie:

 

 

Beste mensen, ook wij kunnen onze activiteiten gezien de omstandigheden niet laten doorgaan!

 

Na de lezing van Hannes Pieters en Julie Verhelst op 22 maart wordt nu ook de lezing van Bram Aerts en Marc Felix op 19 april afgelast.

 

We zoeken voor de beide  lezingen nieuwe data in het najaar.
Zodra we die hebben, zullen we u daarvan  op de hoogte stellen en delen we u  dan eveneens mee vanaf wanneer en hoe u zich kan inschrijven.

 

We hopen u dan ook opnieuw te mogen begroeten en ondertussen hoopt het voltallige team dat het goed gaat met familie en verwanten, en dat u allen bespaard mag blijven van deze ziekte.