Stadsarcheologie

Sinds 1973 speelt de Stad Gent een pioniersrol op het vlak van stadsarcheologie. Wat begon met de opgravingen in de oostelijke buitentuin van de Sint-Pietersabdij is uitgegroeid naar een kwaliteitsvol beheer van het volledige Gentse boven- en ondergrondse, roerende en onroerende archeologische patrimonium, in aansluiting bij de wet- en regelgeving van de Vlaamse Overheid.
Lees meer over: De Zwarte Doos