Gentse musea zien in 2021 bezoekers grotendeels terugkomen

Bijna alle Gentse musea en bezienswaardigheden hebben in 2021 meer bezoekers over de vloer gekregen dan het jaar voordien.

Bijna alle Gentse musea en bezienswaardigheden hebben in 2021 een pak meer bezoekers over de vloer gekregen dan het jaar voordien. De musea lokten 293.587 bezoekers, de Historische Huizen waren goed voor 360.664 bezoekers. Een grote stijging, maar nog niet op het niveau van voor corona.

Gentse musea houden stand

In 2020 moesten de musea nog drie maanden de deuren sluiten. In 2021 bleven ze wel open, maar met strikte bezoekerslimieten. Bovendien werd Museumnacht geannuleerd en waren er minder school- en groepsbezoeken. Toch stegen de bezoekerscijfers zowat overal. De musea lokten samen 293.587 bezoekers.

Onze musea hebben er twee moeilijke jaren op zitten. Ik ben verheugd dat de cijfers de goede kant opgaan ondanks de nog steeds geldende capa­ci­teits­be­per­kin­gen. We zien de bezoe­kers­aan­tal­len toenemen ten opzichte van 2020 in zowat elk museum. Ik hoop dat we snel weer kunnen aansluiten bij normale bezoe­kers­aan­tal­len van de periode vóór corona. Ten opzichte van 2019 zitten we nu op 65% voor de musea en bijna 50% voor de Historische Huizen.

Sami Souguir, schepen van Cultuur

Het MSK ontving met 58.120 bezoekers in 2021 als enige museum minder bezoekers dan het jaar voordien. Dat valt makkelijk te verklaren. In 2020 brak het MSK nog zijn eigen record met 154.253 bezoekers dankzij de unieke tentoonstelling 'Van Eyck, een optische revolutie'. Die tentoonstelling lag op schema om 250.000 bezoekers te halen toen ze door corona halverwege de deuren moest sluiten.

In 2021 vonden opvallend meer niet-Gentenaars de weg naar het MSK, meer dan 45.000, goed voor ruim drie kwart van alle bezoekers. Ook jongeren, van 19 tot en met 25 jaar, waren opvallend talrijker. Met ruim 8.000 vertegenwoordigden ze 14 procent van het bezoekerstotaal.

Het S.M.A.K. klokt 2021 af met 64.651 bezoekers (+62 procent ten opzichte van 2020). Vooral de poparttentoonstelling lokt veel bezoekers, in de maand december kwamen al 11.716 kunstliefhebbers een kijkje nemen.

Het Design Museum Gent ontving 77.405 bezoekers in 2021 (+66 procent ten opzichte van 2020), het niveau van voor de coronapandemie. Meer Belgen dan ooit kwamen langs: zo’n 80 procent van de bezoekers. Wie het museum nog wil bezoeken, moet snel zijn. De deuren sluiten op 7 maart 2022 voor een uitbreiding en verbouwing.

Het Huis van Alijn klokt af op 28.188 bezoekers (+34 procent ten opzichte van 2020). 4.079 daarvan namen deel aan extra-museale activiteiten, waarvan 1.242 voor het poppentheater Pierke van Alijn. Vooral het aantal groepsbezoeken daalde.

Het Industriemuseum ontving in 2021 in totaal 31.042 bezoekers (+96 procent ten opzichte van 2020), waarvan 27.584 individuele bezoekers. Dat is vergelijkbaar met de periode voor corona.

Het STAM bereikte dan weer 34.371 bezoekers (+31 procent ten opzichte van 2020). Ook het digitale bereik van het museum groeide sterk, zowel dankzij digitale expo’s over bijvoorbeeld de Gentse fotograaf Edmond Sacré als dankzij de veelbekeken videoreeks over STAMlievelingen.

Ondanks de stijgende cijfers komen de bezoekersaantallen nog niet in de buurt van de cijfers voor corona. In 2019 lokten de Gentse stadsmusea samen nog 451.050 bezoekers.

Ook Historische Huizen zien herstel

In 2021 bezochten 360.664 personen een of meerdere Historische Huizen. Dat is een stijging van 80 procent ten opzichte van 2020.

Het Gravensteen kreeg 197.959 bezoekers over de vloer (+65 procent ten opzichte van 2020). Een op de twee bezoekers kwam uit eigen land (55 procent) en ook veel Gentenaars (11 procent) maakten opnieuw kennis met hun burcht. De buitenlandse bezoekers kwamen vooral uit onze buurlanden Nederland (12 procent), Frankrijk (9 procent) en Duitsland en Spanje (elk 3 procent).

In het Belfort beklommen 64.552 bezoekers de middeleeuwse trappen (+51 procent ten opzichte van 2020).

De Sint-Pietersabdij verwelkomde het voorbije jaar in totaal 65.490 bezoekers (+144 procent ten opzichte van 2020). De topper was de tentoonstelling Frida Kahlo, her photos met 35.000 bezoekers. Ook de eigen productie, de tentoonstelling Wonderlijke Voyage, bleek een schot in de roos.

De stadspaleizen, Hotel d’Hane Steenhuyse en het tegenoverliggende Huis Arnold Vander Haeghen, verwelkomden maar liefst 21.163 bezoekers (+45 procent ten opzichte van 2020).

Ondanks de stijgende cijfers is er nog een weg te gaan. In 2019, voor corona, lokten de Historische Huizen samen 763.225 bezoekers.

De wereld van Kina

De wereld van Kina ontving in 2021 op de twee museumlocaties samen 39.404 bezoekers (+62 procent ten opzichte van 2020). Het natuurmuseum voor kinderen en jongeren kreeg veel klassen over de vloer, maar kon ook in de schoolvakanties op veel bezoek rekenen. (Groot)ouders kwamen met de kinderen onder andere Zee in Zicht bewonderen, de nieuwe permanente tentoonstelling die in november 2020 opende.