Concept voor 'Gent2030' klaar: Gent als culturele vrijhaven

Gent wil een open en zorgzame stad zijn, een vrijhaven, een stad met meerdere culturele toevluchtsoorden waar iedereen welkom is en kan...

Na een inspirerend traject van meerdere maanden en twee publieke debatten hebben de dertig toekomstdenkers een overkoepelend concept klaar om in 2030 de titel van Europese Culturele Hoofdstad binnen te halen. Gent wil een open en zorgzame stad zijn, een vrijhaven, een stad met meerdere culturele toevluchtsoorden waar iedereen welkom is en kan participeren.

Gent gaat voluit voor de titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Al enkele maanden zijn de '30 van 2030', toekomstdenkers met een hart voor kunst, cultuur en de stad, samen met een zeskoppig team uit de cultuursector aan de slag om een concept te bedenken voor de Gentse kandidatuur. Na twee publiek toegankelijke debatten waarbij elke Gentenaar met ideeën mocht komen, is dat concept nu klaar.

Het belang van zo'n denktank valt niet te onderschatten. We schakelen nu een versnelling hoger. We zetten een autonome vzw op die onze kandidatuur verder zal uitwerken richting het eerste bidbook in 2024. Die vzw stelt vervolgens een artistiek team samen voor 'Gent 2030'. In de volgende fase wordt het concept verder verfijnd tot een culturele strategie en een cultureel-artistiek programma.

Sami Souguir, schepen van Cultuur

Het concept steunt op meerdere pijlers. De belangrijkste zijn Gent als culturele vrijhaven en open atelier, een stad met meerdere culturele kernen waar iedereen kan participeren en experimenteren. Op die manier kunnen Gentenaars en bezoekers de stad op een andere manier herontdekken, zowel cultureel als fysiek. Een andere pijler is het betrekken van lokaal en jong talent. Ook verbinding is een centraal thema. De publieke ruimte wordt ingenomen om een collectief verhaal te schrijven.

Wat een intense maar o zo boeiende samenwerking met ons procesteam en 30 toe­komst­den­kers uit cultureel Gent. Het was een ongelooflijke eer om mee te mogen werken aan de voorbereiding van Gent als dé Europese Culturele Hoofdstad in 2030.

Het eerste dossier moet in 2024 bij de Europese Commissie ingediend worden. De geselecteerde steden krijgen daarna tot 2026 de tijd om een definitief project in te dienen. In 2026 wordt de definitieve keuze gemaakt.

Lees hier het volledige concept:

Contact

  • Bart Doucet, Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, gsm 0476 90 58 28, e-mail gent2030@stad.gent