Historiek

Dit park ligt in de wijk Sint-Pieters-Aalst. Vroeger maakte die wijk deel uit van het domein Sint-Pieters-buiten-de-muren en behoorde het toe aan de Sint-Pietersabdij. In 1913 vond op deze gronden de Wereldtentoonstelling plaats. In 1926 werd de wijk aangelegd als typische rijke burgerwijk, in de volksmond: het Miljoenenkwartier.

De grondplannen van de wereldtentoonstelling bepaalden grotendeels de aanleg van de wijk. Het huidige Paul de Smet de Naeyerplein vormde het centrum. In 1918 gaf graaf Paul de Smet de Naeyer, erevoorzitter van de wereldtentoonstelling, zijn naam aan wat voordien Grondwetplaats heette. Hij kreeg ook een borstbeeld in het park.

Blikvanger

Blikvanger in het park is nog steeds het beeld van het Ros Beiaard. Beeldhouwers Alois De Beule en Domien Ingels tekenden voor het ontwerp. Het beeld woog zo zwaar dat het na de wereldtentoonstelling niet meer verplaatst kon worden. Het bleef ter plaatse staan. 

Het park zelf

Het park werd aangelegd op de plek waar het centrale plein van de wereldtentoonstelling was. Grindpaadjes doorkruisen het ovaalvormige park, dat ook een aantal standbeelden telt.
In het park kunt u heerlijk luieren in het gras of op een bank, in volle zon of in de schaduw van een kastanjeboom.