Tijdelijke afwezigheid van mijn adres

Woon je tijdelijk niet meer op je adres? Lees hier wat je moet doen.

Waar gaat het over?

Je hoeft geen aangifte van adreswijziging te doen wanneer je tijdelijk ergens anders gaat wonen.

Je kunt dat wel doen wanneer je minstens 3 maanden en maximaal 1 jaar tijdelijk afwezig bent. Je kunt je tijdelijke afwezigheid met maximaal 1 jaar verlengen. Doe je geen aangifte van je tijdelijke afwezigheid, dan kun je ambtshalve worden afgevoerd.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet op elk ogenblik kunnen terugkeren naar je hoofdverblijfplaats.

Hoeveel kost het?

De aangifte van een tijdelijke afwezigheid is gratis.

Wat heb ik nodig?

Enkel wanneer je onder 1 van de uitzonderingen valt, moet je je tijdelijke afwezigheid bewijzen.

Dat doe je bijvoorbeeld met een attest van je werkgever.

Welke stappen zijn er?

Mail naar verhuizen@stad.gent. Vergeet de bewijsstukken niet bij te voegen.
Je meldt ook je terugkeer via verhuizen@stad.gent.

Lukt mailen niet? Bel naar Burgerzaken - Verhuizen op het nummer 09 266 71 77.

Zijn er uitzonderingen?

De maximale termijn van 1 jaar tijdelijke afwezigheid is niet van toepassing voor

  • Personen die tijdelijk in een ziekenhuis, rust- of verzorgingstehuizen verblijven.
  • Gedetineerden.
  • Minderjarigen die in een instelling zijn geplaatst.
  • Beroepsmilitairen en hun gezinsleden tijdens een buitenlandse opdracht.
  • Diplomaten en hun gezinsleden.
  • Personen en hun gezinsleden die een opdracht uitvoeren voor een vereniging erkend voor Belgische ontwikkelingssamenwerking.
  • Personen die langer dan 6 maanden als vermist zijn gesignaleerd.
  • Personen en hun gezinsleden die voor hun beroep of een specifieke opdracht in het buitenland zijn tewerkgesteld.
  • Studenten die ten laste blijven van hun ouders, maar voor hun studies op kot gaan.