Referentieadres aanvragen

Je hebt geen vaste woonplaats, maar je wilt je laten inschrijven op een adres. Lees er hier meer over.

Waar gaat het over?

Heb je geen vaste verblijfplaats, dan kun je je laten inschrijven op het adres van een natuurlijk of een rechtspersoon. Dan heb je een referentieadres.

Er zijn voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt enkel in onderstaande situaties een referentieadres aanvragen.

 • Je verblijft in een mobiele woning en trekt het grootste deel van het jaar rond in België. Je bent bijvoorbeeld een foorreiziger.
 • Je verblijft omwille van beroepsredenen maximaal 1 jaar niet op je vaste adres. Dat geldt ook voor je gezinsleden.

  De tijdsbeperking geldt niet voor:

           - Militair en burgerpersoneel van het leger, dat in het buitenland is gestationeerd.
           - Personeelsleden van de federale politie die niet in België verblijven tijdens hun opdracht.
           - Federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische ambassade of consulaat.
           - Personen die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking.

 • Je hebt omwille van een gebrek aan bestaansmiddelen geen adres.
 • Je bent een gedetineerde en je hebt geen verblijfplaats in België.

Hoeveel kost het?

De aanvraag van een referentieadres is gratis.

Wat heb ik nodig?

Je verblijft in een mobiele woning

 • Een bewijsstuk, bijvoorbeeld een keuringsbewijs, gelijkvormigheidsattest of vaarbewijs, dat de woning zich reglementair op de openbare weg mag verplaatsen. In de woning moet een gezin of alleenstaande kunnen wonen.
 • De toestemming van de persoon waar je je referentieadres zult hebben.

Je verblijft omwille van beroepsredenen maximaal 1 jaar niet op je vaste adres

 • Een bewijsstuk van de werkgever dat je in het buitenland of voor een specifieke opdracht in België bent tewerkgesteld.
 • De toestemming van de persoon waar je je referentieadres zult hebben.

Je hebt omwille van een gebrek aan bestaansmiddelen geen adres

 • Je hebt geen inschrijving in het bevolkingsregister.

Je bent een gedetineerde

 • Je bent niet tijdelijk afwezig.

Welke stappen zijn er?

Je verblijft in een mobiele woning

Je verblijft omwille van beroepsredenen maximaal 1 jaar niet op je vaste adres

Je hebt omwille van een gebrek aan bestaansmiddelen geen adres 

 • Je doet je aanvraag bij het OCMW.
 • Het OCMW doet een onderzoek.
 • Is het resultaat positief, dan krijg je een referentieadres.

Je moet je elk trimester aanbieden bij het OCMW.

Je bent een gedetineerde

 • Je doet je aanvraag bij de instelling waar je verblijft.
 • De instelling maakt je vraag over aan de Dienst Burgerzaken.
 • Je krijgt een referentieadres.

Referentieadres aanvragen