Echtscheiding in het buitenland

Een echtscheiding die uitgesproken werd in het buitenland kan worden ingeschreven in België, als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een echtscheiding die uitgesproken werd in het buitenland kan worden ingeschreven in België, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Benodigdheden

Indien minstens één van de 2 ex-partners Belg is:

 • Een origineel volledig vonnis met de vermelding (of vergezeld van een attest waarop vermeld staat) wanneer het vonnis definitief is geworden (= in kracht van gewijsde is gegaan).
  Dit moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land – info te verkrijgen bij Loket Huwen en Samenwonen) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij het vonnis werd opgesteld in Frans of Engels).
 • Indien het betrokken land dit kent: een originele echtscheidingsakte of, ondergeschikt, een huwelijks- of geboorteakte met randmelding van de echtscheiding.
  Deze akte moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land – info te verkrijgen bij Loket Huwen en Samenwonen) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij de akte werd opgesteld in Frans of Engels).

Indien geen van beide ex-partners Belg is:

 • Een originele echtscheidingsakte of, ondergeschikt, een huwelijks- of geboorteakte met randmelding van de echtscheiding.
  Deze akte moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land – info te verkrijgen bij Loket Migratie) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij de akte werd opgesteld in Frans of Engels).
 • Enkel indien het betrokken land het voorgaande niet kent: een origineel volledig vonnis met de vermelding (of vergezeld van een attest waarop vermeld staat) wanneer het vonnis definitief is geworden (= in kracht van gewijsde is gegaan).
  Deze akte moet voorzien zijn van de vereiste legalisatie (verschillend van land tot land – info te verkrijgen bij Loket Migratie) en een vertaling naar het Nederlands (tenzij opgesteld in Frans of Engels).

Procedure

U meldt zich persoonlijk aan bij Dienst Burgerzaken.

Indien minstens één van de twee ex-partners Belg is:

 • Werd het huwelijk voltrokken in België? U meldt zich aan bij de burgerlijke stand van de verblijfplaats (in Gent bij Loket Huwen en Samenwonen).
 • Werd het huwelijk voltrokken in het buitenland? U wint informatie in bij Loket Huwen en Samenwonen.

Indien geen van beide ex-partners Belg is, meldt u zich aan bij Loket Migratie (AC Zuid, gelijkvloers) of in een dienstencentrum.