Echtscheidingsakte

Wenst u een echtscheidingsakte? Hier vindt u het aanvraagformulier.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het het vroegere echtpaar of 1 van de ex-partners woont,  wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De door de rechtbank uitgesproken echtscheiding wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van het vroegere echtpaar of 1 van de ex-partners.

Bedrag

Bedrag

Het aanvragen van een akte is kosteloos.

Indien akten worden aangevraagd in het kader van een stamboomonderzoek, valt dit onder het tarief van een stamboomonderzoek.
Er wordt 15 euro aangerekend per half uur opzoekingswerk.

De opzoekingskosten worden door de dienst enkel aangerekend indien er ook effectief gezocht moet worden. Indien een juiste datum van een akte wordt gegeven, kan deze onmiddellijk worden gevonden en wordt dit niet als een opzoeking beschouwd.

Procedure

Een echtscheidingsakte bevat geen vermelding van afstamming en kan door iedereen worden opgevraagd.

U kan een echtscheidingsakte online aanvragen.

Is uw echtscheidingsakte bestemd voor een land buiten de Europese Unie, dan komt u best naar het loket. Digitaal ondertekende echtscheidingsakten worden immers niet overal aanvaard.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.