Wes­ter­be­graaf­plaats

Oase van rust

Aanbod en mogelijkheden

  • Natuur
  • Groen met historische waarde

Locatie

De Westerbegraafplaats is met zijn 20 hectare en 30.000 graven de grootste van Gent. Ze is minder bekend dan Campo Santo ondanks het feit dat de graven er even monumentaal zijn er en er ook bekende Gentenaars, zoals Cyriel Buysse en Virginie Loveling rusten.

Meer dan de helft in het groen

Van de 23 hectare begraafplaats bestaat bijna de helft uit groen. Het is dan ook de ideale plek voor een mooie wandeling. De begraafplaats werd aangelegd als een park in de Engelse landschapsstijl: een dreef met beuken leidt naar een imposant poortgebouw. Daarachter ligt een groot grasveld omgeven door monumentale bomen.

Het kronkelend pad rond het grasveld was bedoeld om te flaneren, de burgerij kwam hier wandelen en commentaar geven op de rijkelijk versierde grafmonumenten. 

Laatste rustplaats voor honderden soldaten 

Op de begraafplaats rusten zo'n 200 Belgische gesneuvelde soldaten uit beide wereldoorlogen. Hier bevindt zich ook een Britse militaire begraafplaats met bijna 200 doden uit beide oorlogen en het graf van een Nederlandse militair uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast rusten er nog een paar tientallen Fransen, Italianen en Russen uit de Eerste Wereldoorlog.

Beheerplan

In de periode 2017-2019 werd een beheerplan opgesteld, dat bepaalt hoe we de komende 24 jaar de begraafplaats beheren en ontwikkelen. Een beheerplan regelt ook de toegankelijkheid van het gebied, hoe je de begraafplaats kan bereiken en welke paden ingericht worden voor wandelaars, fietsers en dienstverkeer.

Toegankelijkheid

Vanaf 2 november 2023 is de Westerbegraafplaats beperkt toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer
Voor voetgangers en fietsers is de begraafplaats 24 op 24 uur open.