Park De Vijvers

Het park

Aanbod en mogelijkheden

 • Natuur
 • Bos
 • Groen met historische waarde

Locatie

Met zijn bijna vijf hectare vormt het Park De Vijvers een groene long in Ledeberg.

Langs de De Naeyerdreef staat nog het voormalige poortgebouw van het kasteel. Nu heeft de jeugdbeweging KSJ er haar lokalen. Het poortgebouw geeft toegang tot een eiland, waarop vroeger het kasteel stond. Rondom dat eiland ligt nog de brede slotgracht. Verder bestaat het park vooral uit bos en een ruim grasveld met speelterrein.

Binnenkort vernieuwd

Hoewel het Park De Vijvers vrij groot is, wordt het niet veel gebruikt. Dat moet beter. Daarom ondergaat het park binnenkort een grondige vernieuwing. Het is een deel van het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg leeft', dat onder andere voor meer en mooier groen in Ledeberg zorgt. Bijzonder aan die heraanleg is dat ook het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers en een terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer erbij betrokken worden.

Benieuwd naar de plannen van het park? Bekijk ze op deze kaart

 

Meer en bredere toegangen

 • Het terrein van de Afdeling Wegen en Verkeer op de hoek van de Walstraat en de De Naeyerdreef wordt deel van het park. Zo ontstaat een brede toegang.
 • De De Naeyerdreef blijft de hoofdtoegang tot het park. De dreef krijgt een nieuwe verharding waardoor u er comfortabeler zult kunnen fietsen.
 • Aan de Edmond van Hoorebekestraat komt een nieuwe toegang langs de Rietgracht.
 • Door een reorganisatie van de parking van het woon- en zorgcentrum zal ook hier een brede toegang ontstaan.

Meer te beleven

 • De tuin van het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers wordt deel van het park. Het krijgt een speelterrein voor kinderen van 0 tot 3 jaar, een petanqueveld en een verhoogde border waarin bewoners kunnen tuinieren.
 • In het park komt een nieuw speelterrein voor grotere kinderen. Het bos krijgt avontuurlijke spelelementen.
 • In de toegangszone op de hoek van de Walstraat en de De Naeyerdreef komt een derde speelterrein, een verhard sportveld en een hondentoilet.
 • Vernieuwde wandelpaden zullen de verschillende parkzones verbinden. Langs de paden komen zitbanken en picknickbanken.

Bos en gazon wisselen elkaar af

 • Het bos blijft bewaard, maar er komt meer variatie met gesloten en open stukken.
 • Aan de zijde van het Woon- en Zorgcentrum De Vijvers komt er nog een hoogstamboomgaard die naadloos zal aansluiten op de tuin van het woon- en zorgcentrum.
 • Centraal in het Park De Vijvers blijft er een open gazon waarop jong en oud kunnen ravotten, voetballen of kubben. Langs de randen zal het gazon geleidelijk overgaan in hoger gras, struiken en bos.

Water troef

 • De vijver is één van de aantrekkelijke plekken in het park. Hier en daar worden de zichten op de vijver hersteld. Langs haar oevers komen er houten vlonders met zitbanken. De oevers krijgen ook een zachtere helling waardoor ze meer planten en dieren zullen aantrekken.
 • Het eiland in het Park De Vijvers blijft geïsoleerd. Het blijft het speelterrein van de KSJ die zijn lokalen in het poortgebouw heeft.

 

Speelterrein voor 0 tot 6-jarigen

Aanbod en mogelijkheden

 • Zandbak
 • Speeltoestellen

Locatie