Voor­zorgs­maat­re­ge­len voor omgeving FNO-site door verhoogde PFAS-waarden

Binnen een straal van 100 meter wordt aangeraden geen producten uit eigen tuin te eten. Tot op 500 meter gebruik je best geen grondwater.

Op de oude FNO-site, naast de brandweerkazerne in de Roggestraat 70, zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. Binnen een straal van 100 meter wordt aangeraden om geen groenten of dierlijke producten uit eigen tuin te eten. Tot op 500 meter wordt geadviseerd om geen grondwater te gebruiken. Buurtbewoners krijgen daarover vandaag een brief.

No regret-maatregelen

Op de oude FNO-site (Filature Nouvelle Orléans, de voormalige katoenspinnerij), naast de brandweerkazerne in de Roggestraat 70, zijn in de bodem verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. De Openbare Vlaamse Afvalstofmaatschappij (OVAM) en Agentschap Zorg en Gezondheid zijn op de hoogte gebracht. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Stad Gent hebben beslist om rond de locatie ‘no regret-maatregelen' of tijdelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, in afwachting van de resultaten van het bodemonderzoek. Betrokken buurtbewoners krijgen daarover vandaag een brief in de bus.

Net zoals bij andere PFAS-sites in Vlaanderen wordt aan buurtbewoners die binnen een straal van 100 meter rond het terrein wonen, aangeraden om geen groenten of dierlijke producten uit eigen tuin te consumeren. Tot op 500 meter van de site wordt geadviseerd om geen grondwater te gebruiken. Uit de voorlopige resultaten uit het bodemonderzoek blijkt dat het speelterrein in de Roggestraat en de speelzone in het Bloemekenspark veilig te gebruiken zijn.

Onderzoek loopt

De kern van de verontreiniging bevindt zich onder de tijdelijke parking, maar is vandaag veilig weggestopt onder een laag grind. Ook tussen het gebouw en de site van de brandweer is verontreiniging gevonden. Daar is nu veel begroeiing, waardoor contact uitgesloten is. De toegang tot de zone is nu niettemin fysiek afgesloten. Het terrein wordt verder onderzocht om de ernst van de situatie in kaart te brengen.

Verdere stappen

De site zal worden gesaneerd. De precieze kostprijs wordt in het bodemsaneringsproject bepaald. Dat is voorzien voor 2024. De uitvoering van de werken volgt dan in 2025. In afwachting wordt de situatie van dichtbij opgevolgd, zodat er geen risico’s zijn voor de omgeving.